Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

04 jul 2023

Grønlands Landsret

Kontaktvoldtægt og husfredskrænkelse - K 125/23

En 32 årig mand blev ved Qeqqata Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 1 år og 9 måneder for at have ved vold eller trussel om vold tiltvunget sig samleje med en kvinde, idet tiltalte fysisk tiltvang sig uberettiget adgang til kvindens bolig og jagtede hende indtil han fik fat i hende.

Af Grønlands Landsrets dom af 4. juli 2023 fremgår følgende:

Tiltalte er dømt for kontaktvoldtægt og husfredskrænkelse ved at have tiltvunget sig adgang til forurettedes hjem og 2 gange under anvendelse af vold at have tiltvunget sig samleje med forurettede. Landsretten er enig med kredsretten i, at foranstaltningen for en overtrædelse af den pågældende karakter er anbringelse i anstalt. Det oplyste om tiltaltes personlige forhold kan ikke ændre herved.

Efter oplysningerne om forholdets grovhed, herunder at forholdet strakte sig over en længere periode, at der blev anvendt ikke ubetydelig vold, og det oplyste om forurettedes skader, stadfæster landsretten kredsrettens udmåling af foranstaltningen til anbringelse i anstalt i 1 år og 9 måneder.

Den idømte tortgodtgørelse på 100.000 kr., der ikke er bestridt, stadfæstes.     

Kredsrettens dom stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 125/23

Domme med forklaringer