Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

06 jul 2023

Grønlands Landsret

Tiltalte frifindes af landsretten - K 097/23

En 44 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 2 år og skal inden 4 uger betale 100.000 kr. til pigen. Han for havde ved vold tiltvunget sig samleje og andet seksuelt forhold end samleje med sin datter, som er født den 21. september 2010.

Af Grønlands Landsrets dom af 6. juli 2023 fremgår følgende:

Tiltalte har nægtet sig skyldig. Vidnerne har samstemmende forklaret, at de ikke har kendskab til forhold omfattet af den rejste tiltale.

Efter afspilning af videoafhøringen af pigen finder landsretten ikke, at forklaringen fremstår med en sådan utvivlsom klarhed, at den alene kan lægges til grund for en domfældelse i en kriminalsag. Herefter og da forklaringen afgivet af vidnet ikke kan ændre herved, kan det ikke anses for bevist, at tiltalte har udsat pigen for voldtægt og andet seksuelt forhold omfattet af kriminallovens § 77, stk. 2, (dagældende § 77, stk. 1. nr. 1, jf. § 79, jf. § 74), hvorfor tiltalte frifindes.    

 

Sagsnummer: K 097/23

Domme med forklaringer