Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 aug 2023

Grønlands Landsret

Tiltalte anbringes i anstalt i 60 dage - K 150/23

En 33 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 1 år og 10 måneder og skulle inden 4 uger betale 60.000 kr. i tort godtgørelse til kvinden for at have haft samleje med en kvinde på 28 år mod hendes vilje, selv om hun er diagnoseret med skizofreni ved A1, Dronning Ingrids Hospital.

Af Grønlands Landsrets dom af 11. august 2023 fremgår følgende:

Det kan som ubestridt lægges til grund, at tiltalte den 9. marts 2021 havde samleje med kvinden. 

Efter indholdet af udtalelse af 10. marts 2021 fra psykiatrisk afdeling, Nuuk, hvoraf fremgår, at kvinden er diagnosticeret med Skizofreni, uspecificeret, og Inferrioritas intellektualis/udviklingshæmning og har en mental alder svarende til ca. 12-13 år, lægger landsretten til grund, at kvinden er omfattet af personkredsen omfattet af kriminallovens § 78, stk. 1.

Efter forklaringen afgivet af vidnet, lægen lægger landsretten videre til grund, at det for personer, der ikke i forvejen kender kvinden, kan tage noget tid, inden man bliver klar over, at kvinden er anderledes, og at det er stort set umuligt at bemærke hendes mentale alder, da hun hverken er dårligt begavet eller psykotisk.

Det må efter tiltaltes forklaring, der bestyrkes af kvindens forklaring lægges til grund, at hun og tiltalte forud for den 9. marts 2021 kun havde set hinanden få gange som børn, og at tiltalte ikke havde noget nærmere kendskab til kvindens mentale handicap. Herefter, og da indholdet af den dokumenterede korrespondance og kvindens fremtræden ikke kan ændre herved, finder retten, at anklagemyndigheden ikke med den til domfældelse i en straffesag tilstrækkelige sikkerhed har bevist, at tiltalte forud for samlejet var eller burde have været bekendt med kvindens mentale handicap og således havde forsæt til overtrædelse af kriminallovens § 78, stk. 1. Landsretten frifinder derfor tiltalte i forhold 1. Den nedlagte påstand om godtgørelse for tort tages herefter ikke til følge.

Landsretten ændrer derfor kredsrettens dom således, at anbringelsen i anstalt nedsættes til 60 dage.

Kredsrettens dom ændres således, at tiltalte anbringes i anstalt i 60 dage.

 

Sagsnummer: K 150/23

Domme med forklaringer