Gå til sidens indhold

Retten i Herning

20 okt 2021

Retten i Herning

48-årig mand fundet skyldig i skatteunddragelse

48-årig mand fundet skyldig i skatteunddragelse af særlig grov karakter og for som direktør at have ydet ulovlige selskabslån.

Sagsnummer: SS 99-4227/2019

Den 48-årige mand var tiltalt for i perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2011 med forsæt til at unddrage det offentlige, at have modtaget løn på henholdsvis 950.000 kr. i 2010 og 300.000 kr. i 2011 fra en virksomhed, hvor han var hovedanpartshaver, direktør og eneste ansatte, selvom han vidste, at der ikke i indkomsterne var indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, hvorved staten blev underdraget i alt 668.402 kr. Han var derudover tiltalt for i perioden fra den 1. januar 2014 frem til den 21. november 2016 som direktør i selskabet at have ydet lån til selskabets kapitalejere/ledelsen i selskabet med en hovedstol opgjort til 662.687 kr., og have opretholdt lånet frem til konkursen i november 2016 uden at have dokumenteret tilbagebetalingen af lånet.

Retten fandt det bevist, at tiltalte var skyldig i skatteunddragelse af særlig grov karakter. Retten lagde til grund, at der i 2010 og 2011 ikke var indberettet løn og betalt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af de i alt 1.250.000 kr., der var opgjort som skyldig løn. Tiltalte erkendte sig skyldig i, at have ydet ulovlige kapitalejerlån, og blev på denne baggrund fundet skyldig også i dette forhold.

Den 48-årige mand var tillige tiltalte for med forsæt til at unddrage det offentlige skat, at være ansvarlig for, at der ikke skete indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i værdien af en fri bil stillet til rådighed for tiltalte, og for at der ikke blev indeholdt udbytteskat af udbytte i form af ulovligt aktionærlån. Tiltalte blev frifundet i dette forhold, idet retten ikke fandt det bevist, at tiltalte havde haft det fornødne forsæt til skatteunddragelse.

Straffen blev fastsat til fængsel i 5 måneder og en bøde på 33.000 kr. Fængselsstraffen blev gjort betinget med vilkår om, at tiltalte ikke må begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom. Tiltalte blev endvidere pålagt at betale en tillægsbøde på 650.000 kr.

Tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til anke.