Gå til sidens indhold

Retten i Herning

Retten i Herning

Hvis du skal bruge notarens underskrift, skal du bestille tid i vores online-booking. Notaren kan dog komme ud til dig personligt, hvis du fx på grund af sygdom ikke kan komme til retten.

Hvis du skal bruge notarens underskrift, skal du bestille tid i vores online-booking.  

Der er mulighed for at booke i 4 kalendere - (2 i Herning, 1 i Skjern og 1 i Ringkøbing) - se links længere nede på siden eller i højre side.

Er alle datoer grå, er der ingen ledige tider. Første ledige tid er markeret med grøn.

Er du ikke i stand til at møde i retten:

I særlige tilfælde vil der være mulighed for at aftale tid for udkørende notarforretning. Udkørende notarforretninger kan for eksempel foretages på sygehuset eller hospice i tilfælde, hvor man på grund af fysisk svagelighed, handicap eller sygdom ikke er i stand til at møde op på rettens kontor. Du skal betale notarens kørselsudgifter. Du kan aftale tid for udkørende notarforretning med notaren på telefonnr. 9968 6000, da online booking ikke kan anvendes i dette tilfælde.

Du kan læse mere om notarens opgaver på den fælles side for Danmarks Domstole

Du kan bestille tid ved notaren online via disse links:

Herning 1
Herning 2
Skjern
Ringkøbing

Notaren i Ringkøbing-Skjern kommune

Notarforretningerne i Skjern udføres på borgerservice i Skjern tirsdag i lige uger fra kl. 09.30 – 11.00, og i Ringkøbing på borgerservice i Ringkøbing tirsdag i lige uger fra kl. 12.00 – 14.00.


Det skal du gøre ved testamente

Når du kommer til notaren, skal du medbringe:

  • det originale dokument i papirform, som skal underskrives eller kopieres. Papiret må ikke være underskrevet på forhånd. Hvis det drejer sig om underskrift af et testamente, skal du medbringe testamentet i to ens eksemplarer. Eksemplarerne skal hver især have en forside bestående af en fast blanket
  • officiel billedlegitimation, fx pas eller kørekort 
  • penge til at betale retsafgiften. Retten i Herning modtager kontanter, dankort og MobilePay

Download forside-blanket til testamente (pdf)

Det skal du gøre ved fremtidsfuldmagt

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette fremtidsfuldmagten på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge NemID for at logge ind. Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshuse, hvor du så kan oprette din fremtidsfuldmagt.
Gå til Tinglysningsrettens selvbetjeningsside
Se oversigt over landets familieretshuse

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren. Du skal huske at notere referencenummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Det skal notaren bruge sammen med din billedlegitimation.

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.
Læs mere om fremtidfuldmagter hos Familieretshuset

Priser for brug af notaren

Retsafgifterne for notarens arbejde er:

  • Bekræftet kopi af et dokument: 150 kr. pr. kopi
  • Testamente: 300 kr.
  • Ændring eller tilbagekaldelse af testamente: 300 kr.
  • Fremtidsfuldmagt: 300 kr.
  • Protest af en veksel 300 kr.
  • Lodtrækning: 300 kr. pr. påbegyndt time
  • Hvis notaren er nødt til at komme hjem til dig, skal du betale for transporten

Ny praksis for legalisering af dokumenter

Underskriftsbekræftelse på fuldmagter og andre dokumenter, som skal notarpåtegnes til brug for udenlandske myndigheder, og som inkluderer kopi af dokumenter udstedt af en dansk myndighed, kræver fremover, at også kopien af dette dokument skal notarpåtegnes.

 

Det betyder, at også en kopi af et dansk pas skal notarpåtegnes. Man skal derfor medbringe det originale dokument til notaren, som vil tage en kopi. Det er denne kopi, der påtegnes.  

Retsafgiften er 150 kr. for denne påtegning.

Sidst opdateret: 28. maj 2024