Gå til sidens indhold

Retten i Herning

20 okt 2022

Retten i Herning

Overtrædelse af arbejdsmiljøloven

Virksomhed fundet skyldig i overtrædelse af arbejdsmiljøloven på byggeplads i Ikast i september 2021.

Sagsnummer: SS 99-678/2022

Virksomheden var tiltalt for, som tidligere straffet for en grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven, i september 2021 på en byggeplads i Ikast at have været ansvarlig for, at det tekniske hjælpemiddel, en håndrundsav, ikke blev anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet en ansat anvendte håndrundsaven med højre hånd under arbejdet med at save en lægte over, mens han med venstre hånd holdt om lægten tæt ved håndrundsavens roterende klinge, hvilket medførte, at den ansatte mistede kontrollen over håndrundsaven og den roterende klinge ramte hans venstre arm med personskade til følge.

Virksomheden gav ikke møde under sagen, desuagtet at indkaldelsen til mødet var forkyndt for virksomhedens ejer. Retten fandt det på baggrund af udeblivelsen bevist, at tiltalte var skyldig som beskrevet i anklageskriftet, jf. retsplejelovens § 897.

Virksomheden blev pålagt en bøde på 81.900 kroner. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på praksis på området, herunder, at bøden bliver forhøjet, hvor overtrædelsen har medført personskade, hvor virksomheden tidligere er straffet og hvor der er mere end 10 ansatte i virksomheden.