Gå til sidens indhold

Retten i Herning

28 dec 2022

Retten i Herning

Voldgiftskendelse var ikke ugyldig

Dom afsagt: 28. december 2022

Retten i Herning har afsagt dom i sagen den 28. december 2022.

Sagen, der blev behandlet af tre dommere, drejede sig om, hvorvidt en voldgiftskendelse kunne tilsidesættes som ugyldig i det væsentligste som følge af, at kendelsen var i strid med voldgiftsrettens egen praksis, og at kendelsen ikke har forholdt sig til sagsøgerens argumenter og dermed var i strid med voldgiftslovgivningen og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 6.

Materielt drejede tvisten for voldgiftsretten sig om en entreprisekontrakt om levering og montering af parkeringslifte. Der opstod senere uenighed mellem parterne om kontraktens forståelse. Parterne havde aftalt, at tvister mellem dem skulle afgøres ved voldgift. Den ene af parterne i voldgiftssagen anlagde senere en civil sag med påstand om, at voldgiftskendelsen var ugyldig.

Retten fandt ikke, at voldgiftskendelsen var i strid med hverken voldgiftsloven, parternes aftale eller fundamentale retsplejeprincipper. Der var derfor ikke grundlag for at tilsidesætte voldgiftskendelsen som ugyldig.

BS 46838/2020