Gå til sidens indhold

Retten i Herning

15 dec 2022

Retten i Herning

27-årig mand fundet skyldig i uagtsom legemsbeskadigelse

Dom afsagt: 4. august 2022

27-årig mand fundet skyldig i uagtsom legemsbeskadigelse og narkokørsel i forbindelse med færdselsuheld i december 2020 på Holstebrovej i Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsnummer: SS 99-1136/2022

Den 27-årige mand var tiltalt for i december 2020 uden at optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstod fare eller forvoldtes skade eller ulempe for andre, og under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden at have forvoldt betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder samt skade på ting, idet tiltalte førte personbil ad Holstebrovej i Ringkøbing-Skjern Kommune efter at have indtaget det bevidsthedspåvirkende stof tetrahydrocannabinol (THC), som er klassificeret som farlig for færdselssikkerheden, og som ikke er indtaget i henhold til lovlig recept, i et sådant omfang at værdien af den aktive komponent i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,001 mg. THC pr. kilogram blod, men ikke oversteg 0,003 mg THC pr. kilogram blod og at have påkørt en anden personbil, der holdt stille på Holstebrovej med henblik på at svinge til venstre ad Ølstrupvej, hvorved personbilen blev skubbet over i den modsatte kørebanehalvdel, hvor der skete sammenstød med en lastbil, der blev ført ad Holstebrovej mod nord, hvilket bevirkede at føreren af den påkørte personbil blev påført betydelig legemsbeskadigelse i form af overrevet tarm, brud på venstre knæ, fodled og højre arm med varige mén til følge.

Tiltalte nægtede sig under sagen skyldig. Retten fandt det imidlertid bevist, at tiltalte var skyldig som beskrevet i anklageskriftet. Retten lagde vægt på, at tiltalte havde erkendt at have ført bilen og være kørt ind i en personbil, der efter påkørslen blev skubbet over i den modsatte vejbane, hvor en lastbil påkørte den bil, som tiltalte have påkørt, med personskade på føreren til følge. Retten fandt, at tiltalte ved at påkøre den forankørende havde ført sin bil uden at optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed og under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden. Føreren af den påkørte personbil pådrog sig en alvorlig personskade i form af en overrevet tarm, flere komplicerede knoglebrud med længerevarende operation, hospitalsindlæggelse, langvarig genoptræning og følgevirkninger. På denne baggrund fandt retten, at tiltalte var skyldig i at have forvoldt betydelig legemsbeskadigelse.

Tiltale havde for retten forklaret, at han ikke havde røget hash inden kørslen, men var blevet udsat for passiv rygning. Retten fandt imidlertid, at han ved at have udsat sig for en sådan massiv passiv rygning havde handlet uagtsomt og dermed var skyldig i narkokørsel.

Straffen blev fastsat til 6 måneders fængsel, som blev gjort betinget med vilkår om, at tiltalte ikke måtte begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år, at tiltalte inden for en længstetid på 8 måneder skulle udføre ulønnet samfundstjeneste i 120 timer, ligesom tiltalte skulle være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Tiltalte blev tillige frakendt førerretten ubetinget i 2 år fra endelig dom.

Tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til anken.

Dommen blev afsagt den 4. august 2022 af en enig domsmandsret.