Gå til sidens indhold

Retten i Herning

08 dec 2022

Retten i Herning

Sag om overtrædelse af pligter på udrejsecenter

Dom afsagt: 1. juli 2022

62-årig mand fundet skyldig i overtrædelse af sin pålagte meldepligt og opholdspligt på udrejsecentret Kærshovedgård

Sagsnummer: SS 99-1516/2022

Den 62-årige mand var tiltalt for i en periode fra juni 2021 frem til april 2022 at have undladt at overholde sin af Udlændingestyrelsen pålagte opholdspligt på Udrejsecenter Kærshovedgård i Ikast og for at have undladt i samme periode at overholde sin af Hjemrejsestyrelsen pålagte meldepligt hver mandag, onsdag og fredag kl. 09.00-15.00 hos politiet på Udrejsecenter Kærshovedgård i Ikast.

Tiltalte nægtede sig skyldig og forklarede, at han aldrig havde været på Kærshovedgård. Han var informeret om, at han skulle tage til Kærshovedgård, men han havde ikke fået at vide hvornår. Han boede på Sandholmlejren og fik forkyndt, at han skulle flytte til Kærshovedgård. Han vidste ikke, hvordan han skulle komme til Kærshovedgård. Han har været i Danmark siden 1985.

Retten fandt det på baggrund af tiltaltes forklaring om, at han aldrig havde opholdt sig på Kærshovedgård og at han var bekendt med de pålagte forpligtelser sammenholdt med, at afgørelserne om opholdspligt og meldepligt var forkyndt for tiltalte bevist, at tiltalte ikke havde overholdt sin meldepligt og opholdspligt, som beskrevet i anklageskriftet.

Henset til antallet af overtrædelser over en periode på mere end 10 måneder, og at tiltalte havde overtrådt både opholdspligten og meldepligten, fandt retten, at der forelå sådanne skærpende omstændigheder, at forholdene var omfattet af straffelovens § 143.

Straffen blev fastsat til fængsel i 2 år. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på antallet af overtrædelser og at tiltalte ikke tidligere var straffet for overtrædelse af kontrolforpligtelser.

Tiltalte blev tillige udvist af Danmark med et indrejseforbud for bestandig.

Tiltalte modtog dommen.

Dommen blev afsagt den 1. juli 2022 af en enig domsmandsret.