Gå til sidens indhold

Retten i Herning

28 dec 2022

Retten i Herning

19-årig mand fundet skyldig i forsætlig påkørsel

Dom afsagt: 28. oktober 2022

19-årig mand fundet skyldig i grov vold ved forsætlig påkørsel af to mænd på en parkeringsplads i Brande i april 2022

Sagsnummer: SS 99-2426/2022

Den 19-årige mand var tiltalt for i april 2022 på en parkeringsplads i Brande at have ført sin personbil uden at optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, idet tiltalte med høj hastighed forsætligt påkørte to mænd – herefter angivet F1 og F2 – hvorved de pådrog sig blodudtrædninger på benene, ligesom tiltalte af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde at have forvoldt nærliggende fare for en anden mands – herefter angivet F3 – førlighed, idet tiltalte kørte bilen frem mod F3, der måtte springe til side for at undgå at blive påkørt.

Tiltalte nægtede sig for retten skyldig og forklarede, at han havde talt med F1 på parkeringspladsen, hvor F2 og F3 også var. Han kendte ikke F1, men han troede, at mændene have kastet sten på hans bil og spurgte dem, om de havde kastet sten på hans bil. De havde en mindre diskussion, hvorefter han kørte fra stedet. Han havde ikke påkørt nogen, og han var ikke tæt på at påkøre nogen.

Retten fandt det imidlertid bevist, at tiltalte havde påkørt F1 og F2, og at påkørslen skete ved, at tiltalte drejede skarpt med bilens rat, mens han med høj fart bakkede, hvorved F1 og F2, som stod lige ved bilens front, blev påkørt. Retten lagde vægt på de troværdige og sikre vidneforklaringer, som blev understøttet af fotos af F1 og F2’s skader og fotos af buler på bilens front. Tiltalte blev herefter fundet skyldig i grov vold efter straffelovens § 245.

Retten fandt tillige tiltalte skyldig i af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde at have forvoldt nærliggende fare for F3’s førlighed, idet tiltalte kørte frem mod F3, som måtte springe til side for at undgå at blive påkørt.

Tiltalte var tillige tiltalt for i to forhold at have truet to politibetjente med vold. Det blev på baggrund af betjentenes troværdige og sikre vidneforklaringer fundet bevist, at tiltalte var skyldig i disse forhold.

Straffen blev fastsat til fængsel i 6 måneder, som var en fællesstraf med en tidligere afsagt dom mod tiltalte, hvor han var blevet fundet skyldig i vold efter straffelovens § 244. Der blev ved strafudmålingen lagt vægt på forholdenes karakter, at tiltalte ikke tidligere var straffet og at tiltalte havde afviklet 25 timers samfundstjeneste i henhold til den tidligere dom.

Retten fandt henset til forholdenes karakter ikke grundlag for at gøre fængselsstraffen betinget.

Tiltalte blev tillige frakendt førerretten ubetinget i 1 år.

Dommen blev afsagt den 28. oktober 2022 af en enig domsmandsret.

Tiltalte tog betænkningstid med hensyn til anke.