Gå til sidens indhold

Retten i Herning

18 mar 2022

Retten i Herning

49-årig mand fundet skyldig i falsk forklaring for retten

49-årig mand fra Herning fundet skyldig i falsk forklaring for retten i oktober 2018.

Sagsnummer: SS 99-3221/2021

Den 49-årige mand var tiltalt for i september 2018 at have afgivet falsk forklaring for Retten i Herning, idet tiltalte i strid med sandheden forklarede, at han som direktør i en virksomhed opsagde en kvinde i august 2016, ligesom han flere gange forklarede, at hun ikke modtog løn efter august 2016.

Retten fandt det på baggrund af vidneforklaring fra en repræsentant for kurator i konkursboet efter virksomheden sammenholdt med tiltaltes forklaring for retten i 2018 bevist, at tiltalte var skyldig i at have afgivet falsk forklaring for retten.

Tiltalte blev idømt 60 dages fængsel. Retten fandt ikke, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at fængselsstraffen kunne gøres betinget.

Dommen blev afsagt af en enig domsmandsret den 14. december 2021. Tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til anke.