Gå til sidens indhold

Retten i Herning

06 apr 2022

Retten i Herning

Tre mænd frifundet for røveri i Skjern

Tre mænd på henholdsvis 22 år, 23 år, og 24 år fundet skyldig i trusler i november 2017 i Skjern, men frifundet for røveri.

Sagsnummer: SS 439/2021

 

De tre mænd – herefter angivet T1, T2 og T3 - var tiltalt for i november 2017 i forening for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved vold og den i situationen lignende trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold, at have begået røveri, idet de tiltalte trængte ind på adressen, hvor de fastholdt forurettede – herefter angivet F – slog ham og snittede ham på brystkassen med en ukendt genstand, hvorefter de forlod adressen medbringende 900 kr. og en bærbar computer tilhørende F.

Alle de tiltalte nægtede sig skyldig. De forklarede, at de den pågældende aften var hjemme hos F, idet F havde nogle private fotos på sin computer, som de havde bedt F slette. Der var tale om fotos af piger, der ikke var helt afklædte, men som viste pigernes krop. Der var bl.a. et billede af en af de tiltaltes ekskæreste. F brugte fotoerne til at tjene penge. F nægtede at slette billederne. T1 forklarede, at F stak ud efter ham med en brækket flaske, hvorefter T3 blev ramt af F, da han forsøgte at komme T1 til forsvar. De tog herefter F’s computer. De slog ikke F og udøvede ikke vold mod ham. De kunne ikke komme forbi computerens password, hvorefter de smed computeren i skoven. De truede ikke F.

F forklarede, at han lukkede T2 ind, som han plejede, hvorefter de to andre tiltalte pludselig kom ind. De spurgte efter hans telefon og computer. Han slog en flaske i stykker fordi han var bange. Han gjorde ikke noget med flasken, men tog den for at beskytte sig. Han kom op at slås med T3. Han ved ikke, hvorfor de tiltalte ville have hans computer. De tiltalte talte ikke med ham om fotos på computeren. Han havde et foto på sin telefon af, at T3 slog sin kæreste. Det havde han dog slettet. Han troede, at det var derfor de ville have computeren. Der var ikke private fotos af piger på computeren. De tiltalte var meget aggressive. Hverken T1 eller T2 slog ham. Han sad i kørestol og T3 skubbede til ham. F blev foreholdt, at han overfor politiet havde forklaret, at det ikke var ham, som havde smadret flasken. Han forklarede hertil, at det ikke var rigtigt, det han sagde til politiet, og at der altså ikke var nogen af de tiltalte, som havde noget i deres hænder.

Efter en samlet vurdering af beviserne, herunder særligt den ændrede forklaring fra F i retten i forhold til hans forklaring til politiet, fandt retten det ikke bevist, at de tiltalte havde udøvet vold mod F, snittet ham i brystet eller fastholdt ham. Retten fandt det heller ikke bevist, at de tiltalte tog 900 kr. med sig.

 

Efter forklaringerne fra de tiltalte lagde retten til grund, at de tiltalte tog F’s computer med sig, men at det ikke var aftalt eller hensigten, da de kom til F. På denne baggrund fandt retten det ikke bevist, at de tiltalte havde forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding. De tiltalte blev herefter frifundet for røveri, men fundet skyldig i trusler.

Retten fastsatte straffen til 3 måneders fængsel, hvoraf 1 måned skulle afsones, mens den resterende del blev gjort betinget med vilkår om, at de tiltalte ikke måtte begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom. Da de tiltalte blev idømt en kombinationsstraf, var der ikke hjemmel til at udvise de tiltalte.

De tiltalte modtog dommen.