Gå til sidens indhold

Retten i Herning

27 apr 2022

Retten i Herning

Sag om kørsel med udrykningslys efter knallerter

36-årig mand fundet skyldig i at have udøvet en ham ikke tilkommende offentlig myndighed ved kørsel efter to knallerter med udrykningslys i Videbæk.

Sagsnummer: SS 99-4507/2021

Den 36-årige mand var tiltalt for i juni 2021 i Videbæk at have udøvet en ham ikke tilkommende offentlig myndighed, idet han med påmonteret, tændt udrykningslys på sin personbil, eftersatte to knallerter, og herved udgav sig for at være fra politiet.

Den 36-årige mand nægtede sig skyldig. Retten fandt, at det på baggrund af vidneforklaringerne i sagen kunne lægges til grund, at den 36-årige mand den pågældende aften havde sat efter de to personer på knallert. Den ene af de to mænd, som tiltalte havde kørt efter, forklarede at han så, at tiltalte satte blå blink på bilen, hvorefter han troede, at tiltalte kørte en civil patruljebil. Denne forklaring blev understøttet af et vidne, som ud af øjenkrogen så tiltalte sætte blå blink på bilen, og efterfølgende så, at tiltalte, da han kom hjem, fjernede en lille genstand fra motorrummet. Retten fandt det på baggrund af forklaringerne bevist, at tiltalte satte blå blink på bilen, hvorefter han satte efter de to knallerter. Han blev herefter fundet skyldig i at have udøvet politimyndighed.

Straffen blev fastsat til 14 dages fængsel som blev gjort betinget med vilkår om, at tiltalte ikke måtte begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år og at han i 1 år skulle være under tilsyn af Kriminalforsorgen, som efter nærmere bestemmelse i denne periode kunne pålægge tiltalte at undergive sig alkoholistbehandling og psykiatrisk behandling.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på forholdets karakter.