Gå til sidens indhold

Retten i Herning

20 maj 2022

Retten i Herning

7 års fængsel til to tiltalte i en sag om blandt andet mishandling

7 års fængsel til to tiltalte i en sag om blandt andet mishandling under særdeles skærpende omstændigheder, langvarig frihedsberøvelse og røveri

37-årig mand og 33-årig kvinde idømt 7 års fængsel for blandt andet mishandling under særdeles skærpende omstændigheder, trusler, tvang, langvarig frihedsberøvelse og røveri af en nu 31-årig mand, som kvinden havde fået kontakt med via en datingside.

 

Sagsnummer: SS 99-11/2022

Sagen kort fortalt

Kvinden kom i kontakt med forurettede via en datingside og indledte kort efter et ”forhold” til ham, hvorefter hun fik ham til at tage med hjem på hendes adresse i en landsby udenfor Herning. Det viste sig, at kvindens samlever også boede på adressen. Kort efter ankomsten begyndte kvinden og manden at pålægge den 31-årige dummebøder, udøve trusler og vold – herunder med gentagne slag med jernrør, samt tvinge pågældende til at låne penge fra venner og familie, som han skulle udlevere til de tiltalte. Den 31-årige blev den 6. marts 2021 - knap en måned efter volden begyndte - fundet underafkølet og svækket med en kropstemperatur på 27,9 grader, samt flere brud og behandlingskrævende læsioner på kroppen i et uopvarmet og uisoleret rum i huset. Det var manden, der kontaktede alarmcentralen. 

Tiltalen var vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter i form af mishandling og under særdeles skærpende omstændigheder efter straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1, tiltvingelse af andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse, straffelovens § 225, jf. § 216, stk. 1 og § 232, ulovlig tvang, straffelovens § 260, stk. 1, trusler, straffelovens § 266, røveri, straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1, langvarig frihedsberøvelse, straffelovens § 261, stk. 2, jf. stk. 1, og vidnetrusler, straffelovens § 123.

Kvinden var endvidere vedrørende et forhold fra 2018 tiltalt for bedrageri efter straffelovens § 279.

Den 37-årige mand erkendte en del af volden, og erkendte sig delvis skyldig i ulovlig tvang og trusler, mens han nægtede sig skyldig i røveri og vidnetrusler. Han nægtede sig endvidere skyldig i tiltvingelse af andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse.

Den 33-årige kvinde nægtede sig skyldig.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at de tiltalte var skyldig i den rejste tiltale – dog med enkelte mindre justeringer i forhold til, hvilken vold og trusler, der var udøvet.

Anklageren påstod fængselsstraf i 8 år til hver af de tiltalte. Straffen blev fastsat til fængsel i 7 år navnlig under hensyn til mishandlingens karakter og omfang -herunder de fysiske og psykiske skader forurettede pådrog sig, og den langvarige frihedsberøvelse alt med henblik på aftvingelse af penge.  

Den 33-årige kvinde blev endvidere fundet skyldig i bedrageri.

Sagen var en fravalgt nævningesag, og blev derfor behandlet under medvirken af domsmænd. Der var enighed om dommens resultat.

Den 37-årige mand udtog sig betænkningstid.
Den 33-årige kvinde ankede dommen med påstand om frifindelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 20. maj 2022.