Gå til sidens indhold

Retten i Herning

03 maj 2022

Retten i Herning

Skyldkendelse i sag om hacking, ulovlig tvang og digitale krænkelser

27-årig mand fra Herning fundet skyldig i omfattende hacking og blufærdighedskrænkelse samt en del tilfælde af ulovlig tvang begået via nettet, men frifundet for forsøg på udbredelse af intime billeder.

Sagsnummer: SS 99-3053/2021.

Den 27-årige mand var i en nævningesag tiltalt for fra 2010 – 2020 at have hacket eller forsøgt at hacke over 4000 personer og krænket blufærdigheden af ikke under 512 identificerede personer ved at have tilegnet og besiddet 16.977 intime billeder og/eller videoer af dem. Han var desuden tiltalt for videreoverdragelse eller forsøg herpå af materialet samt besiddelse og videregivelse af nogle børnepornografiske billeder. Endelig var han i 3 tilfælde tiltalt for voldtægt ved andet seksuelt forhold eller forsøg herpå samt en række forhold for ulovlig tvang og blufærdighedskrænkelse overfor en række piger og unge kvinder, hvor den ulovlige tvang foregik over nettet hovedsagelig ved at true med at offentliggøre nøgenbilleder af de pågældende, hvis de ikke afklædte sig foran webkamera eller sendte flere nøgenbilleder.

Tiltalte erkendte sig skyldig i en del af sagen herunder hacking, i det væsentligste i besiddelsen af de børnepornografiske billeder og blufærdighedskrænkelse, enkelte tilfælde af ulovlig tvang og i nogle få tilfælde i et mindre omfang at have videregivet intime billeder til andre. Tiltalte nægtede generelt at have haft forsæt til yderligere deling og har også gjort gældende, at en del af forholdene var forældet.   

Tiltalte er i sagen generelt frifundet i udbredelse eller forsøg herpå af materialet i videre omfang både efter en vurdering af beviserne og pga. af forældelse. I en række af forholdene om ulovlig tvang er tiltalte frifundet efter en vurdering af beviserne og i nogle tilfælde grundet forældelse. I de tre tilfælde, hvor der er rejst tiltalte for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, er disse forhold henført under straffelovens bestemmelse om ulovlig tvang og blufærdighedskrænkelse på baggrund af de afgivne forklaringer.

Tiltalte er dog fundet skyldig i omfattende hacking, besiddelse af børnepornografisk materiale, blufærdighedskrænkelse og flere tilfælde herunder forsøg på ulovlig tvang begået digitalt.

Det samlede resultat af skyldkendelsen er afsagt til dels på baggrund af et enstemmigt nævningeting og i flere forhold efter stemmeflertal.

Efter afsigelsen af skyldkendelsen skal der behandles en række erstatningskrav fremsat af de mange forurettede og tages stilling til sanktionen. Der forventes afsagt dom i starten af juni 2022.

Skyldkendelsen er afsagt af Retten i Herning den 2. maj 2022.