Gå til sidens indhold

Retten i Herning

17 jun 2022

Retten i Herning

Tre mænd fundet skyldig i drabsforsøg

Tre mænd fundet skyldig i drabsforsøg ved Herning Sygehus i marts 2021 mod en 21-årig mand fra Herning. To af mændene blev tillige fundet skyldig i drabsforsøg ved at have forsøgt at dræbe samme forurettede i maj 2021.

Sagsnummer: SS 99-534/2022.

Sagen kort fortalt

De tre mænd – herefter angivet T1, T2 og T3 – var tiltalt for drabsforsøg ved i marts 2021 i forening og i fælles forståelse ved akutmodtagelsen på Herning Sygehus at have forsøgt at dræbe en 21- årig mand – herefter angivet F – idet de tiltalte rettede henvendelse til F, hvor de slog og sparkede ham flere gange og tildelte ham tre knivstik og to knivsnit i ryggen samt et snitsår på låret, hvilket forehavende imidlertid mislykkedes, idet F kom fri og løb ind på sygehuset.

T2 og T3 var tillige tiltalt for drabsforsøg ved i tiden op til den 8. maj 2021 at have planlagt samt forsøgt at dræbe F, idet de tiltalte i en lejlighed i Silkeborg drøftede, hvor drabet skulle finde sted, hvordan drabet skulle finde sted, og hvem der skulle gøre hvad i forbindelse med drabet, samt foretog handlinger, som sigtede at fremme eller bevirke udførelsen af drabet, idet de tiltalte bl.a. anskaffede sig GPS’er, dåser med WD40, et fuldautomatisk skydevåben, 43 stk. skarpe patroner og en machete, satte en GPS på en personbil og forsøgte at sætte sig i besiddelse af en bil.

T2 og T3 var derudover tiltalt for i forening i lejligheden i Silkeborg under særligt skærpende omstændigheder, at have været i besiddelse af et fuldautomatisk skydevåben i form af et gevær og 43 styk skarpe patroner samt en machete. Tiltalen lød på forsøg, da våbnets slagstift manglende, og der derfor ikke var tale om et funktionsdueligt våben.

T1 forklarede for retten, at han havde deltaget i knivoverfaldet på sygehuset i marts 2021, men at han ikke havde begået overfaldet med sine to medtiltalte. Han erkendte sig skyldig i grov vold, men nægtede drabsforsøg. T2 og T3 nægtede sig skyldige, og forklarede, at de ikke havde deltaget i overfaldet.

Under sagen blev der afspillet en række lydoptagelser fra T2’s lejemål i Silkeborg, hvor T2 og T3 havde en række drøftelser. T2 og T3 nægtede sig skyldig i at have planlagt og forsøgte at dræbe F. T2 forklarede, at det var rigtigt, at de på optagelserne fra lejligheden talte om F og at det var en god plan, men at samtalen ikke var ment alvorligt eller som en reel plan. T3 forklarede, at samtalerne fra lejligheden ikke drejede sig om F, men om hans fætter, som han på daværende tidspunkt havde en konflikt med og som han ønskede at ydmyge. Der blev dog aldrig lagt en konkret plan.

T1 forklarede, at det var hans skydevåben, som politiet havde fundet under ransagningen af hans lejlighed i Silkeborg. Han skulle bruge våbnet til at se truende ud, og at han var klar over, at våbnet ikke virkede. T2 forklarede, at han ikke kendte til våbnet.

Dommens resultat

Skyldkendelsen
Retten fandt det bevist, at de tre tiltalte i forening og efter fælles forståelse den 3. marts 2021 på Herning Sygehus havde begået knivoverfaldet mod F.

På baggrund af vidneforklaringer og en videoovervågning ved en tankstation nær gerningsstedet, kunne det lægges til grund, at overfaldet var begået af tre mænd, hvis signalement matchede de tiltaltes. Derudover var der i tilknytning til gerningsstedet fundet en kniv og en spytklat med DNA fra T3. T2 havde i tidsrummet lige op til gerningstidspunktet været i telefonisk kontakt med T1 seks gange, og det kunne på baggrund af masteoplysninger lægges til grund, at T2’s telefon i tiden op til gerningstidspunktet havde bevæget sig hen mod gerningsstedet, og at telefon på gerningstidspunktet befandt sig ved masten nærmest gerningsstedet. Retten fandt det på det på denne baggrund bevist, at det var de tre tiltalte, som i forening havde begået overfaldet.

Med 7 stemmer fandt nævningetinget det bevist, at de tiltalte havde haft forsæt til drab. Retten lagde vægt på, at der i optagelserne fra lejligheden i Silkeborg under samtalerne mellem T2 og T3 var blevet talt om, at kniven ikke gjorde så meget, og de næste gange ville ramme plet, ligesom de havde forskellige drøftelser om at ramme F. Retten lagde derudover vægt på, at der i en samtale inden sigtelsen for drabsforsøg under en rumaflytning i T1’s bil, blev talt med en yngre mand om, at den yngre mand skulle tage skylden for drabsforsøg.

To nævninge fandt det ikke bevist, at de tre tiltalte havde haft forsæt til drab, men fandt det alene bevist, at der var tale om grov vold. De to nævninge lagde vægt på, at de tiltalte var flygtet fra gerningsstedet efter at have stukket F og at F ikke var i livsfare.

De tre tiltalte blev herefter i overensstemmelse med resultatet af stemmeafgivningen fundet skyldig i drabsforsøg.

Et enigt nævningeting fandt det tillige bevist, at T1 og T2 var skyldig i at have planlagt og forsøgt at dræbe F i perioden op til den 8. maj 2021, og at forsøget mislykkedes, idet de tiltalte blev anholdt efter politiets fund af skydevåbnet i lejligheden under en hemmelig ransagning.

Retten lagde vægt på, at det af optagelserne fra lejligheden i Silkeborg med samtaler mellem T1 og T2 fremgik, at de tiltalte drøftede, hvordan de skulle dræbe F ved et drive-by-skyderi, hvor skyderiet bedst kunne foregå, hvem der skulle skyde, hvordan våbnet skulle bortskaffes efterfølgende, ligesom de tiltalte drøftede, at de skulle skaffe en hurtig bil og sætte en GPS på F’s bil. Derudover lagde retten vægt på, at de tiltalte som led i deres planlægning havde anskaffet sig GPS’er og et fuldautomatisk skydevåben med skarpe patroner, ligesom de tiltalte havde sat en GPS på en bil ejet af en fra F’s omgangskreds og forsøgt at anskaffe sig en bil. 

Retten fandt det derudover bevist, at T2 og T3 i forening og efter fælles forståelse under særligt skærpende omstændigheder havde været i besiddelse af det fuldautomatiske skydevåben, som blev fundet af politiet i T2’s lejlighed i Silkeborg. Under hensyn til, hvad våbnet skulle anvendes til og at der ved våbnet blev fundet 43 stk. skarpe patroner, fandt retten det bevist, at de tiltalte ikke havde været klar over, at slagstiften til skydevåbnet manglede, og at de tiltalte derfor troede, at det var et funktionsdueligt våben.

Strafudmålingen

Anklagerens påstand om straf var 6 års fængsel til T1, 11 års fængsel til T2 og 12 års fængsel til T3.  

Nævningetinget var med 12 stemmer enige om at fastsætte fængselsstraffen til 6 års fængsel for T1. Der var 8 stemmer for at fastsætte straffen til 8 års fængsel og 4 stemmer for at fastsætte straffen til 9 års fængsel til T2. Der var 8 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 9 år og 4 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 10 år til T3.

Straffen blev herefter i overensstemmelse med resultatet af stemmeafgivningen fastsat til 6 års fængsel til T1, 8 års fængsel til T2 og 9 års fængsel til T3.

Retten lagde ved strafudmålingen for T1 vægt på, at han var fundet skyldig i et drabsforsøg og at der ikke forelå formildende omstændigheder.

Retten lagde ved strafudmålingen for T2 og T3 vægt på, at de tiltalte var fundet skyldige i to drabsforsøg og forholdenes karakter i øvrigt. Der blev for T3 også lagt vægt på, at han tidligere var straffet for personfarlig kriminalitet og besiddelse af våben.

T1 valgte at anke dommen til frifindelse i det ikke erkendte omfang.
T2 og T3 vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 17. juni 2022