Gå til sidens indhold

Retten i Herning

28 jun 2022

Retten i Herning

Dom i sag om overtrædelse af navneforbud

27-årig mand er den 13. juni 2022 fundet skyldig i på Facebook at have gengivet navnet på en sigtet i en straffesag i strid med et af retten nedlagt navneforbud.

Sagsnummer: SS 99-613/2022 

Den 27-årige mand var tiltalt for i november 2021 i et opslag på Facebook at have gengivet navnet på den sigtede i en større sag om digitale krænkelser i strid med et af Retten i Herning nedlagt navneforbud, hvorefter der ikke måtte ske offentlig gengivelse af pågældende sigtedes navn, stilling og bopæl, ligesom pågældende sigtedes identitet ikke på anden måde måtte offentliggøres, alt hvorved der skete behandling af oplysninger om strafbare forhold uden sigtedes samtykke.

Den 27-årige mand erkendte sig skyldig og forklarede for retten, at han havde arbejdet sammen med den sigtede og at han havde fået at vide fra nogle kammerater, at sigtede var involveret i den store hackersag. Flere af hans kammeraters kærester var forurettet i hackersagen. Han lavede opslaget, idet han selv var papfar til en datter og derfor på en sober måde ville gøre alt for at advare folk mod typer som den sigtede i hackersagen. Han var ikke bekendt med, at der var navneforbud i sagen, og han havde ikke undersøgt forholdet nærmere. Han slettede straks opslaget, da han blev gjort bekendt med, at der var navneforbud i sagen.

Den 27-årige mand blev på baggrund af sin erkendelse fundet skyldig i overtrædelse af navneforbuddet og blev idømt en bøde på 15.000 kroner.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at tiltalte var privat og ikke havde en læserskare på sin Facebook profil, som en journalist sædvanligvis ville have på sin medieplatform. Derudover blev der lagt vægt på, at opslaget alene havde været synligt for offentligheden i højest 6 timer.

Den sigtede i hackersagen havde nedlagt påstand om erstatning. Retten fandt ikke, at der var sket en sådan retsstridig krænkelse af den sigtede, at han var berettiget til torterstatning.

Den 27-årige mand udbad sig betænkningstid med hensyn til anke.