Gå til sidens indhold

Retten i Herning

24 jun 2022

Retten i Herning

17-årig mand fundet skyldig i trusler mod offentlig ansatte

17-årig mand fra Aabenraa er den 27. april 2022 fundet skyldig i flere tilfælde af trusler mod offentlig ansatte på en institution i Ikast.

Sagsnummer: SS 99-883/2022

Den 17-årige mand var tiltalt for flere gange i oktober og november 2021 over for ansatte på en institution i Ikast med vold eller trussel om vold at have overfaldet de tjenestegørende medarbejdere, idet tiltalte til de ansatte udtalte ”jeg saver fandme hovedet af dig hvis du lukker porten”, ”bare vent til jeg kommer hjem, så brækker jeg nakken på dig” ”jeg kan godt komme og knække nakken på ham igen” eller lignende.

Retten fandt det på baggrund af tiltaltes egen forklaring sammenholdt med vidneforklaringerne bevist, at tiltalte havde udtalt sig som anført i tiltalen. Retten fandt tillige, at der efter ordlyden og de omstændigheder, som udtalelserne var udtalt under, var tale om trusler om vold omfattet af straffelovens § 119, stk. 1. Den 17-årige mand blev herefter fundet skyldig i tre forhold af trusler mod offentlig ansatte.

Tiltalte var tidligere idømt en straf på 3 måneders fængsel for vold efter straffelovens § 244.

Retten fastsatte straffen til fængsel i 3 måneder, som en fællesstraf med dommen for vold, idet truslerne var begået i prøvetiden for fængselsstraffen i dommen for vold. Retten fandt, at 30 dage af fængselsstraffen skulle fuldbyrdes, mens den resterende del af straffen blev gjort betinget med vilkår om, at tiltalte skulle efterkomme en afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet, at han ikke måtte begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom, og at han skulle være under tilsyn af Kriminalforsorgen, idet omfang han ikke allerede var undergivet tilsyn af Ungekriminalforsorgen.

Den 17-årige mand blev derudover tildelt en advarsel om udvisning. Retten lagde vægt på, at der var hjemmel til at udvise tiltalte, men at udvisning med sikkerhed ville stride mod Danmarks internationale forpligtelser, hvorefter tiltalte ikke kunne udvises og blev tildelt en advarsel i stedet.