Gå til sidens indhold

Retten i Herning

22 jul 2022

Retten i Herning

64-årig mand fundet skyldig i trusler

64-årig mand fundet skyldig i trusler om vold mod ansat på bosted i Kibæk i september 2020

Sagsnummer: SS 99-1056/2021.

Den 64-årige mand var tiltalt for i september 2020 på et bosted i Kibæk med trussel om vold at have overfaldet en ansat – herefter angivet A - på bostedet, idet tiltalte, mens han gik hen mod A’s kontor med en kniv i hånden udtalte: ”Jeg skal have fat i A, jeg vil slå hende ihjel” og ”nu har jeg stukket nok i mig selv, nu er der andre, der skal stikkes” eller lignende, og til A udtalte, mens han holdt kniven hævet i hovedhøjde: ”der er nogen, der skal dø her, og det er dig, A” og ”du er lederen, og derfor skal du dø” eller lignende, ligesom han pegede på flere andre ansatte med kniven, mens han udtalte: ”der er nogen, der skal dø her: dig, dig og dig” og ”prøv at se de riller her, det er her, hvor blodet skal løbe” eller lignende.

Retten lagde efter tiltaltes egen forklaring til grund, at han i september 2020 på bostedet, hvor han boede på tidspunktet, tog en køkkenkniv i sin skuffe og gik hen til personalekontoret, hvor han i en afstand af ca. 1 meter fra A til hende udtalte som anført i anklageskriftet.

Derudover lagde retten på baggrund af vidnernes meget detaljerede og troværdige forklaringer til grund, at tiltalte, da han tog kniven ned, pegede på rillerne på kniven og udtalte, at det var her, hvor blodet skulle løbe eller lignende.

Retten fandt det dog efter forklaringerne ikke godtgjort, at udtalelserne ”dig, dig og dig” blev udtalt i forbindelse med truslerne om, at A skulle dø, men at denne udtalelse var rettet imod de andre ansatte, som havde skylden for hans frustration over en fejlbehandling af en tidligere blodprop.

Tiltalte blev herefter fundet skyldig i trusler omfattet af straffelovens § 119, stk. 1.

Efter overlægens erklæring fandt retten, at tiltalte på gerningstidspunktet var utilregnelig på grund af sindssygdom eller en tilstand, der må ligestilles med sindssygdom. Tiltalte kunne derfor ikke straffes.

For at forebygge nye lovovertrædelser, og da mindre indgribende foranstaltninger ikke fandtes tilstrækkeligt, besluttede retten, at tiltalte skulle undergive sig psykiatrisk behandling.

Dommen blev afsagt den 1. juni 2022 og tiltalte modtog dommen.