Gå til sidens indhold

Retten i Herning

26 jul 2022

Retten i Herning

29-årig mand fundet skyldig i hvidvask

29-årig mand fra Silkeborg fundet skyldig i hvidvask i oktober og november 2019 fra sin daværende bolig i Ikast.

Sagsnummer: SS 99-3072/2021.

Den 29-årige mand var tiltalt for hvidvask ved i perioden fra oktober til november 2019, hvor han boede i Ikast, at have modtaget i alt 143.200 kr. på sin konto, selvom tiltalte vidste eller bestemt formodede, at pengene var udbytte fra strafbart forhold, hvorefter tiltalte hævede og/eller videreførte pengene for at tilsløre den ulovlige oprindelse.

Den 29-årige mand var tillige tiltalt for medvirken til hvidvask ved i november 2019, ved tilskyndelse, råd og dåd at have fået en anden mand – herefter angivet M – til at modtage i alt 60.243,75 kroner på M’s konto, selvom tiltalte og M vidste eller bestemt formodede, at pengene var udbytte fra strafbart forhold, hvorefter pengene blev hævet og/eller videreført for at tilsløre den ulovlige oprindelse.

Det var ubestridt, at de penge, der blev indsat på tiltaltes konto, hidrørte fra bedrageri i forbindelse med salg af billetter til Smukfest.

Henset til de pengestrømme, der havde været ind og ud af tiltaltes konto – herunder størrelsen af overførslerne – fandt retten, sammenholdt med tiltaltes forklaring om salget af Smukfestbilletter, oplysningerne om, at han fik penge for at stå for transaktionerne, og oplysningerne om, at han også bad M om at lægge konto til beløb vedrørende salg af disse billetter, at det var bevist, at tiltalte havde haft viden om, at transaktionerne vedrørte udbytte fra strafbart forhold. Tiltalte blev på denne baggrund fundet skyldig i hvidvask, som beskrevet i anklageskriftets forhold 1.

Efter det anførte og efter M’s forklaring om, at det var tiltalte, der bad om hans kontonummer til brug for transaktionerne, der vedrørte penge fra salg af billetterne, fandt retten det tillige bevist, at tiltalte var skyldig i medvirken til hvidvask, som beskrevet i anklageskriftets forhold 2.

Straffen blev fastsat til 4 måneders fængsel.

2 dommere stemte for, at straffen skulle gøres ubetinget og lagde vægt på, at tiltalte tidligere var dømt for berigelseskriminalitet, beløbenes størrelse og tiltaltes rolle. 1 dommer stemte for, at straffen skulle gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste og lagde vægt på tiltaltes personlige forhold og den tid der var gået, siden forholdene var begået.

Straffen blev i overensstemmelse med stemmeflertallet fastsat til 4 måneders ubetinget fængsel.

Dommen blev afsagt den 17. juni 2022 og tiltalte modtog dommen.