Gå til sidens indhold

Retten i Herning

04 jul 2022

Retten i Herning

40-årig mand fundet skyldig i bedrageri

40-årig mand fra Vildbjerg fundet skyldig i, som direktør i et selskab, at have begået bedrageri og afgivet urigtig oplysning om en juridisk persons forhold til en registreringsmyndighed i juli 2020.

Sagsnummer: SS 99-3709/2021

Den 40-årige mand var tiltalt for i juli 2020 i forening med en eller flere uidentificerede personer at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til Erhvervsstyrelsen om et selskabs forhold, idet de under anvendelse af tiltaltes NemID nøglekort og kodeord uretmæssigt anmeldte til Erhvervsstyrelsen, at tiltalte var indtrådt som direktør i selskabet, hvorefter de i perioden fra august 2020 til september 2020 for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved brug af ugyldigt EAN-nummer fremkaldte, bestyrkede eller udnyttede en vildfarelse hos ansatte i 4 virksomheder om, at tiltalte var direktør i selskabet og at de havde evne eller vilje til at betale, hvorved de ved de 4 virksomheder placerede ordre for varer til en samlet værdi af ca. 210.000 kroner, hvorefter virksomhederne leverede ordrerne, men aldrig modtog betaling herfor.

Tiltalte erkendte, at han vist nok i 2019 i en kiosk på Amager blev truet til at udlevere sit NemID nøglekort og kode til en kammerats kammerat, som han havde mødt i misbrugsmiljøet, og at han på dette tidspunkt godt var klar over, at de udleverede oplysninger skulle bruges til en eller anden form for svindel. Han var bevist om, at han var indsat som direktør i selskabet, og han blev adskillige gange indtil marts 2021 opsøgt og truet til bl.a. at hæve sin pension på ca. 300.000 kr., overføre penge mellem forskellige konti samt godkende diverse overførsler af penge via NemID app’en. Omkring marts 2021 fik han ca. 3.000 kroner i hånden, som han skulle bruge til at rejse ud af Danmark og til Spanien, således at politiet i Danmark ikke kunne finde ham. Det var først i Spanien, at han overvejede at kontakte politiet omkring sagen, således at svindlen kunne blive stoppet. Han kender ikke umiddelbart de selskaber, der er blevet snydt til at sende de anførte ordre.

Retten lagde efter tiltaltes egen forklaring samt de afgivne vidneforklaringer til grund, at de anførte selskaber ikke havde haft kontakt til tiltalte, men at tiltalte havde været anmeldt som indtrådt direktør i selskabet uden på noget tidspunkt at have fungeret eller disponeret som direktør.

På denne baggrund og idet det dog efter bevisførelsen ikke var godtgjort, at EAN-nummeret var ugyldigt, fandt retten det godtgjort, at tiltalte i hvert fald bestemt havde måtte formode, at de udleverede oplysninger kunne anvendes uretmæssigt i det anførte omfang. Tiltalte blev på denne baggrund fundet skyldig.

Straffen blev fastsat til 4 måneders fængsel, som blev gjort betinget med vilkår om, at tiltalte ikke måtte begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på størrelsen af de bedragne beløb, men navnlig tiltaltes rolle samt den tid, der var gået, siden forholdene blev begået. Retten fandt henset til tiltaltes nu særdeles forbedrede personlige forhold uden misbrug, herunder at han gennem en længere periode havde haft fast fuldtidsarbejde, det forsvarligt at gøre straffen betinget alene med vilkår om prøvetid.

Tiltalte blev tillige pålagt at betale erstatning til nogle af de 4 selskaber, som havde lidt et tab, som følge af bedragerierne.