Gå til sidens indhold

Retten i Herning

01 jul 2022

Retten i Herning

32-årig mand fundet skyldig i forsøg på grov vold

32-årig mand fra Herning er den 12. april 2022 fundet skyldig i blandt andet forsøg på grov vold mod to tjenestegørende politibetjente.

Sagsnummer: SS 99-540/2022

Den 32-årige mand var tiltalt for i august 2021 i Herning at have angrebet to tjenestegørende politibetjente – herefter angivet P1 og P2 – med en genstand, samt at have forsøgt at udøve vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, idet tiltalte løb frem mod patruljebilen, hvori P1 og P2 sad, og slog ud efter P1 med et koben uden at ramme ham, idet P1 nåede at køre frem, hvorved tiltalte ramte patruljebilen med skade til følge, derefter steg P1 og P2 ud af bilen, mens tiltalte fortsatte med at gå mod dem med kobenet i hånden, hvilket resulterede i, at P1 trak sin tjenestepistol og P2 udsatte tiltalte for peberspray.

Den 32-årige mand var tillige tiltalt for at have truet de to betjente med vold ved at have udtalt ”enten slår jeg mig selv ihjel, ellers så slår jeg jer ihjel” eller lignende. Han var derudover tiltalte for besiddelse af kobenet uden anerkendelsesværdigt formål og for besiddelse af ca. 75 gram amfetamin med henblik på videreoverdragelse.

Den 32-årige mand erkendte sig skyldig i volden, truslerne og besiddelsen af kobenet, og erkendte besiddelse af amfetamin med den tilføjelse, at han til dels besad amfetaminen til eget brug. På denne baggrund og på baggrund af vidneforklaringen fra P1 og de fremlagte fotos af kobenet og skaderne på patruljebilen, fandt retten det bevist, at tiltalte var skyldig, som beskrevet i anklageskriftet.

Der var udarbejdet mentalundersøgelse af den 32-årige mand, hvoraf fremgik, at den 32-årige mand var sindssyg på undersøgelsestidspunktet såvel som på tidspunkterne for de forhold, som manden var tiltalt for. Det blev desuden konkluderet, at det ved undersøgelsen blev fundet, at han led af en psykotisk tilstand ved brug af centralstimulerende stoffer.

Retten fandt på denne baggrund, at tiltalte ikke kunne straffes, jf. straffelovens § 16, stk. 1.

For at forebygge nye lovovertrædelser, og da mindre indgribende foranstaltninger ikke blev fundet tilstrækkelige, besluttede retten, at tiltalte skulle undergive sig psykiatrisk behandling med tilsyn af Kriminalforsorgen i forbindelse med afdelingen under udskrivning, således at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kunne træffe bestemmelse om genindlæggelse. Der blev ikke fastsat nogen længstetid for foranstaltningen.

 

Den 32-årige mand blev tillige pålagt at betale ca. 18.500 kroner i erstatning til Rigspolitiet.

Tiltalte tog betænkningstid med hensyn til anke.