Gå til sidens indhold

Retten i Herning

30 aug 2022

Retten i Herning

45-årig kvinde straffet med fængsel for forsøg på ulovlig tvang i Bording

Dom afsagt: 23. august 2022

En 45-årig kvinde var tiltalt for den 24. juli 2021 at være trængt ind på en privatadresse og med trusler have forsøgt at tvinge en mand og kvinde til at betale et økonomisk mellemværende, som hun havde med manden. Sagen var, at den 45-årig havde lånt manden 1.000 kr. gennem en Facebook gruppe. Gælden blev ikke betalt fuldt ud og var ifølge den 45-årige løbet op i 4.000 kr. med renter og gebyrer. Manden erkendte at have lånt penge af kvinden og erkendte at skylde nogle renter, som han ikke havde været i stand til at betale. For at inddrive beløbet mødte den 45-årig kvinde op på mandens bopæl bevæbnet med et bat. Hun gik om i haven, hvor manden sad og videre ind i stuen, hvor kvinden og 2 børn på 9 og 11 år befandt sig. Den 45-åring hævede battet op over hovedet og forlangte, at beløbet blev betalt, eller at der blev stillet sikkerhed for beløbet samtidig med, at hun udtalte, at hun ville sende nogle folk ud for at ordne tingene for hende. Pengene blev ikke betalt, og den 45-årig forlod ejendommen igen.

Ved at møde op på mandens privatadresse med et bat, som hun hævede op over hovedet, samtidig med at hun udtalte, at hun ville sende nogle folk ud for at ordne tingene for hende, forsøgte den 45-årig ved trussel om vold at tvinge manden til at betale et pengebeløb. Den 45-årig gjorde sig derved skyldig i forsøg på ulovlig tvang. Handlingen blev alene henført som forsøg, da manden ikke betalte de penge, som den 45-årig forlangte.

Kvinden blev straffet med 60 dages fængsel, hvoraf de 20 dage skulle afsones. De resterende 40 dage blev gjort betinget af, at hun ikke begik noget strafbart i en periode på 1 år fra endelig dom.

Dommen er afsagt den 23. august 2022.

Den 45-årig ankede dommen til Vestre Landsret med påstand om, at straffen blev formildet.

Sagen har rettens j.nr. 99-4515-2021.