Gå til sidens indhold

Retten i Herning

16 sep 2022

Retten i Herning

17-årig fundet skyldig i trusler

Dom afsagt: 14. juli 2022

17-årig mand er ved retten i Hernings dom den 14. juli 2022 fundet skyldig i trusler i Sunds i februar 2022.

Sagsnummer: SS 99-1567/2022

Den 17-årige mand var tiltalt for i februar 2020 i Sunds at have truet en mand – herefter angivet F1 – idet tiltalte henvendt til F1 udtalte: ”lige herovre lagde jeg en ned og trampede ham i ansigtet, og det er hvad der sker for sådan nogen som dig” eller lignende, hvilket var egnet til hos F1 at fremkalde alvorlig frygt for eget liv, helbred eller velfærd.

Den 17-årige mand var tillige tiltalt for samme dag i et telefonopkald, at have truet en anden mand – herefter angivet F2 – idet tiltalte til F2 udtalte: ”vi ved hvor du bor”, ”du er en fucking rotte, og ved du hvad man gør ved rotter, dem afliver man” eller lignende, ligesom tiltalte efterfølgende via Snapchat sendte talebeskeder til F2, hvori han udtalte: ”jeg kender to russere, og de kender hverken Allah eller julemanden, de skal nok tage dig med ud i en skov og tage en snak med dig, det skal nok blive hyggeligt” eller lignende, hvilket alt sammen var egnet til hos F2 at fremkalde alvorlig frygt for eget liv, helbred eller velfærd.

Tiltalte nægtede sig skyldig. Han forklarede om forhold 1, at han ikke havde truet F1, men blot havde fortalt F1, at han lige havde lagt en anden mand ned. Til forhold 2 forklarede tiltalte, at det ikke var ham, som havde ringet F2 op.

Retten fandt det på baggrund af F1’s meget sikre og troværdige forklaring, som blev støttet af et andet vidnes forklaring, bevist, at tiltalte uden anledning rettede henvendelse til F1 og råbte noget i retning af, at ”han havde slået en ned og trampet en i ansigtet, og at det også skulle ske med en sådan slags som ham”. Derudover fandt retten det bevist, at optrinnet rystede F1 og de personer, som han var sammen med, i en sådan grad, at de flygtede ind på flere toiletter, hvorefter tiltalte sammen med andre stod uden for og sparkede på dørene. Henset til det samlede forløb fandt retten, at tiltalte have truet F1 på en sådan måde, som var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for eget liv, helbred eller velfærd, hvorefter tiltalte blev fundet skyldig i forhold 1.

Retten fandt det bevist, at tiltalte tillige havde truet T2, som beskrevet i anklageskriftet, og lagde vægt på F2 og et andet vidnes troværdige forklaring. Tiltalte blev herefter fundet skyldig i forhold 2.

Den 17-årige mand var derudover tiltalt for at have delt en video, der indeholdt børnepornografisk indhold, hvilket han blev fundet skyldig i.

Straffen blev fastsat til 50 dages fængsel, som under hensyn til tiltaltes unge alder og at han var ustraffet, blev gjort betinget med vilkår om en prøvetid på 1 år og vilkår om, at tiltalte skulle efterkomme en eventuel afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet.