Gå til sidens indhold

Retten i Herning

05 jan 2023

Retten i Herning

Uarbejdsdygtighed og rådighedsforpligtelse

Dom afsagt: 5. januar 2023

Retten i Herning har den 5. januar 2023 afsagt dom i en sag om prøvelse af to afgørelser fra Ankestyrelsen om henholdsvis vurderingen af uarbejdsdygtighed efter sygedagpengeloven og rådighedsvurderingen efter arbejdsløshedssikringsloven. Dommen blev afsagt af 3 dommere.

Sagen drejede sig om en arbejdstager, der efter ca. et halvt års sygemelding efter samråd med sin læge meldte sig rask og efterfølgende – efter at have været til møde hos A-kassen og fagforeningen - på ny meldte sig syg. Den pågældende havde flere forskellige helbredsproblematikker. Kommunen og senere Ankestyrelsen fandt imidlertid ikke, at han var uarbejdsdygtig, og han kunne derfor ikke få et ressourceforløb, som A-kassen og fagforeningen havde lagt op til. Efterfølgende fandt A-kassen og senere Ankestyrelsen heller ikke, at han stod til rådighed for arbejdsmarkedet, hvorfor han heller ikke kunne få dagpenge på det pågældende tidspunkt. Han havde derfor ingen indkomst i en periode, men havde på tidspunktet for sagens behandling i retten været i arbejde i knap et år og oplyste, at hans helbredsforhold var uændrede.

Retten fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse om afslag på ressourceforløb. To dommere fandt derimod, at der som følge af utilstrækkelig vejledningsbistand i forhold til den pågældende om mulige job, som han kunne bestride, var tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte afgørelsen om manglende rådighed. En dommer fandt ikke, at der var et sådant tilstrækkeligt grundlag og ville i det hele frifinde Ankestyrelsen. Efter stemmeflertallet blev Ankestyrelsens afgørelse om, at den pågældende ikke i tilstrækkeligt omfang stod til rådighed for arbejdsmarkedet, tilsidesat.

BS-2006/2022-HER.