Gå til sidens indhold

Retten i Herning

12 jan 2023

Retten i Herning

38-årig mand fundet skyldig i vold

Dom afsagt: 17. august 2022

38-årig mand fundet skyldig i vold mod mand i august 2021 i Kibæk. Den 38-årige mands 31-årig kæreste frifundet for vold

Sagsnummer: SS 99-4889/2021

Den 38-årige mand var tiltalt for i august 2021 i Kibæk at have slået en mand – herefter angivet F – i hovedet med knyttet hånd og med sin arm taget halsgreb på F samt trukket F ned på jorden, hvorefter den tiltalte mand bed F i hånden og med en eller flere fingre stak F i øjet, hvorefter tiltalte slog en anden mand – herefter angivet F2 – to gange i ansigtet med knyttet hånd.

Den 31-årige kvinde var tiltalt for i august 2021 i Kibæk at have sparket F i ryggen.

Den 38-årig mand forklarede for retten, at han var irriteret over flere unges knallertkørsel lige uden for kærestens hus. De pågældende unge havde flere gange været lige ved at køre hans søn ned. Da han den pågældende aften hørte en knallert gasse op, gik han ud for at snakke med F og bede ham om ikke at køre så voldsomt. F gav ham imidlertid straks et voldsomt skub, så han røg tilbage i hækken, samtidig med at F spurgte, hvad han ville gøre ved det. F prøvede herefter at slå ham, hvorfor han tog rundt om F for at pacificere F. Han tog ikke rundt om halsen på F eller gjorde nogle af de andre ting, som er beskrevet i anklageskriftet. Der kom yderligere 6-8 af F’s kammerater, som begyndte at sparke til tiltalte. Hans kæreste – den 31-årige kvinde – kom ud og fik dæmpet det hele. Efter dette kom F2 og begyndte at slå efter tiltalte, som dog fik afværget. Samtidig sprang F på ham igen og slog og sparkede ham.

Den 31-årige kvinde forklarede, at hun kunne høre, at der blev råbt udenfor, da den 38-årige mand var gået ud. Hun gik ud og så den 38-årige mand ligge på jorden med F ovenpå sig. F havde rundt om halsen på den 38-årige mand. Hun råbte, at de skulle stoppe og prøvede at skille dem ad. Der kom flere til, som slog og sparkede på den 38-årige mand.

F forklarede for retten, at det var tilfældigt, at han var stoppet op for at se på sin telefon. Pludselig kom den 38-årige mand flyvende ud fra et hus og sagde, at han ikke måtte køre der. Han svarede, at det var en offentlig vej. Den 38-årige slog ham herefter med en knytnæve i hovedet på siden af hjelmen og hev ham af knallerten med en arm rundt om halsen. De endte begge på jorden, hvor han forsøgte at komme fri. Mens de tumlede, bed den 38-årige mand ham i fingrene. Mandens kone – den 31-årige kvinde – kom ud og sparkede ham én gang i ryggen og holdt i hans arme. Manden fik fingrene gennem visiret på hans hjelm og stak fingre i øjnene på ham. Derefter rejste manden sig, men tog så kvælertag med en hånd rundt om halsen på ham. Da det var lykkedes konen at få manden stoppet, stod de og diskuterede lidt. Da F2 kom, angreb manden denne, og han valgte at hjælpe F2 ved at skubbe til manden og slå ham i hovedet med knyttet hånd. Bagefter tog konen et jernbat ud af bilen.

F2 forklarede, at hans kone fortalte ham, at der var noget tumult med hendes kusines søn, F. Han gik derhen og så F og den 38-årige mand. De virkede begge ophidset. Han spurgte, hvad der foregik, og pludselig fløj manden på ham. Den 38-årige mand slog ham et par gange på siden af hovedet. Konen tog et baseballbat frem, men ville ikke give det til manden, som bad om det.

Et vidne forklarede, at han havde stået lidt længere fremme med en kammerat med deres knallerter, da de ventede på F. Han så den 38-årige mand komme ud fra et hus og så, at manden slog F i hovedet ind igennem åbningen i visiret og derefter tage fat om halsen på F og trække ham med ned.

Et andet vidne forklarede, at hun stod og talte i telefon, da hun hørte tumult udenfor. Hun gik hen til vinduet, hvor hun så den 38-årige mand med armen rundt om halsen på F med styrthjelm på. De lå ned, mens der lå en knallert ved siden af. Den 31-årige kvinde stod ved siden af, og hun troede, at kvinden ville til at hjælpe drengen op, men hun sparkede i stedet F i ryggen.

Retten bemærkede, at den 31-årige kvinde ikke havde overværet episoden fra start og fandt, at det ikke kunne afvises, at hun troede, at hendes kæreste, den 38-årige mand, var blevet overfaldet. Retten konstaterede, at der ikke var skader på F’s ryg, ligesom F’s forklaring om sparket ikke havde været særlig sikker. Selvom et vidne havde set et let spark, fandt retten på denne baggrund ikke, at det kunne udelukkes, at den 31-årige kvinde alene havde puffet til F i et forsøg på at skille parterne ad. Retten fandt herefter ikke, at der var ført det til domfældelse nødvendige bevis for, at den 31-årige kvinde havde begået vold, hvorefter hun blev frifundet.

Retten fandt den 38-årige mands forklaring utroværdig. På baggrund af F’s forklaring, der fremstod troværdig og understøttedes af de andre vidnes forklaring samt de lægelige oplysninger, fandt retten det bevist, at den 38-årige mand slog med knyttet hånd mod F’s hoved og efterfølgende med en arm rundt om halsen trak F ned fra knallerten. Retten fandt det tillige bevist, at tiltalte bed F, prikkede denne i øjnene og tog halsgreb om denne, som anført i tiltalen. Tiltalte blev herefter fundet skyldig i vold efter straffelovens § 244.

Straffen blev fastsat til 3 måneders fængsel, der blev gjort betinget med vilkår om, at tiltalte ikke måtte begå noget strafbart i en prøvetid på 1 år, at tiltalte inden for en længstetid på 6 måneder skulle udføre ulønnet samfundstjeneste i 80 timer, og at tiltalte skulle være under tilsyn i Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på karakteren af volden, som blev begået mod en 15-årig dreng, og at der også blev begået vold mod en mand, der forsøgte at hjælpe konflikten. Retten fandt, at vold af denne karakter som udgangspunkt bør udmåles som en ubetinget straf. Da det imidlertid måtte lægges til grund, at tiltalte også var blevet udsat for ikke helt ubetydelig vold i forbindelse med situationen, fandt retten sammenholdt med tiltaltes gode personlige forhold, at straffen undtagelsesvist kunne gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Retten blev afsagt den 17. august 2022 af en enig domsmandsret.