Gå til sidens indhold

Retten i Herning

16 nov 2023

Retten i Herning

Fængsel for uberettiget videregivelse af billede og blufærdighedskrænkelse

Dom afsagt: 6. november 2023

38-årig mand fra Brande har tilstået at have delt et billede af en tidligere veninde fra Sunds, iført undertøj, på Facebookside med over 57.000 medlemmer, hvilket var egnet til at krænke hendes blufærdighed

Sagsnummer: 99-2419/2023

Sagen blev behandlet som en tilståelsessag, idet manden erkendte, at han uberettiget havde delt billedet af kvinden, og at det var egnet til at krænke kvindens blufærdighed. Manden forklarede, at han sammen med sin kæreste havde været venner med kvinden, og at han og hans kæreste igennem længere tid havde haft nogle uoverensstemmelser med kvinden, der udsprang af et udlån af nogle chinchillabure til kvinden, som hun aldrig havde leveret tilbage. Ifølge mandens forklaring havde kvinden på alle mulige måder forsøgt at få hans kæreste smidt ud af sin uddannelse. I afmagt og frustration herover tog han ifølge sin egen forklaring fra kvindens egen Instagramprofil, hvor hun havde lagt billedet op, det pågældende billede, og via en falsk Facebook-profil lagde han det op i en gruppe på Facebook med over 57.000 medlemmer, hvortil han skrev ”Så er det nu drenge. Hun er frisk, kontakt hende” eller lignende.

Kvinden var ikke genkendelig på billedet, idet hendes ansigt ikke fremgik af billedet, men navnet på kvindens Instagram-profil fremgik, hvorfor det havde været muligt at identificere hende.

Manden blev på baggrund af sin egen erkendelse fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens 264 d, stk. 2, jf. stk. 1, ved at have videregivet et billede vedrørende kvindens private forhold og under omstændigheder, som åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden, og det var sket under skærpende omstændigheder under henvisning til billedets karakter og videregivelsens omfang. Efter sin egen erkendelse og henset til billedets karakter blev han ligeledes fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 232, stk. 1, blufærdighedskrænkelse.

Straffen blev fastsat til fængsel i 30 dage. Der blev ved strafudmålingen lagt vægt på forholdets karakter, herunder videregivelsens omfang og karakteren af billedet. Straffen blev undtagelsesvist gjort betinget under hensyn til oplysningerne om forholdets karakter, mandens personlige forhold, samt at han var ustraffet med vilkår om prøvetid på 1 år. Manden var efter Kriminalforsorgens vurdering ikke egnet til at udføre samfundstjeneste.

Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 6. november 2023.