Gå til sidens indhold

Retten i Herning

14 nov 2023

Retten i Herning

Fængsel for bl.a. at fingere og iscenesætte et røveri i Herning

Dom afsagt: 13. november 2023

To mænd på henholdsvis 25 år og 26 år blev under en domsmandssag den 13. november 2023 straffet med henholdsvis 5 måneder og 60 dages fængsel for bl.a. at have iscenesat et røveri mod en kiosk i Herning.

De to mænd var tiltalt for at have stjålet 29.000 kr. fra en kiosk i Herning, som var den ene mands arbejdsplads. Den 19. december 2022 gik den 26-årige mand ind i kiosken med en kniv fremstrakt i sin ene hånd. Den 25-årige mand stod i kiosken og udleverede straks en pung med pengesedler fra et åbentstående pengeskab til den 26-årige, som herefter forsvandt fra kiosken. Den 25-årige anmeldte dernæst til politiet, at han havde været udsat for et røveri. Da politiet den efterfølgende dag fandt frem til den 26-åriges bolig, havde han besøg af den 25-årige. Begge mænd blev anholdt og sigtet for sammen at have stjålet et beløb på 29.000 kr. fra kiosken. I retten var de 2 mænd ikke enige om forløbet. De var enige om, at de havde været venner igennem mange år. Den 26-årige forklarede, at han manglede penge, og at de flere gange havde talt om muligheden for at skaffe penge fra kiosken. Dagen før havde han sagt til den 25-årige og sagt, at han ville komme dagen efter og gøre det. Den 25-årige forklarede, at de for længe siden i beruselse havde talt om det for sjovt, men at han ikke ville være med til det. Retten dømt de to mænd for i forening at have stjålet 29.000 kr. fra kiosken. Retten lagde ved afgørelsen vægt på, at de to mænd var venner, at de havde talt om at skaffe penge fra kiosken, at de var i kontakt med hinanden få timer før det fingerede røveri, at det fingerede røveri virkede planlagt og amatøragtigt, og at politiet den følgende dag anholdt de to mænd i samme lejlighed. Samtidig blev den 25-årige dømt for falsk anmeldelse.

Den 26-årige mand blev desuden dømt for et tilfælde af vold ved at være løbet efter en yngre mand på gaden og slået vedkommende, som han mente havde været inde på hans grund, samt hvidvask ved på sin bankkonto at have fået indbetalt 30.000 kr., som stammede fra et strafbart forhold.

Den 26-årige mand, som var tidligere straffet for bl.a. berigelseskriminalitet, blev straffet med 5 måneders ubetinget fængsel, mens den 25-årige, som ikke tidligere var straffet af betydning for sagen, blev straffet med 60 dages fængsel, som blev gjort betinget af bl.a. misbrugsbehandling.

Den 26-årige modtog dommen, mens den 25-årige udbad sig 14 dages betænkningstid med hensyn til anke.

Sagen har rettens j.nr. SS 99-763/2023.