Gå til sidens indhold

Retten i Herning

03 mar 2023

Retten i Herning

Dom i sag om knivdrab i Herning

Dom afsagt: 3. marts 2023

22-årig fundet skyldig i manddrab, mens to andre fundet skyldige i grov vold med døden til følge. En tiltalt blev frifundet i forholdet.

Sagsnummer: SS 99-3475/2022

Sagen kort fortalt

Fire unge mænd – T1, T2, T3 og T4 – var tiltalt for i forening og fælles forståelse at have dræbt en jævnaldrende mand (F) med et knivstik i hjertet. Alle de tiltalte nægtede sig skyldige. De tiltalte og F havde alle været venner og handlet med narko. T1 forklarede, at han ikke havde set F den pågældende aften/nat, og at den eneste grund til, at han havde været i nærheden af drabsstedet tæt på gerningstidspunktet, var, at han og T3 var i gang med en narkohandel. De øvrige tiltalte ønskede ikke at udtale sig. Et vidne, som tidligere også havde været sigtet i sagen, forklarede i retten, at han fra et vindue i en lejlighed havde set T1 stikke F, mens T3 var til stede.  

Et enigt nævningeting fandt det på baggrund af vidnets forklaring, der var understøttet af en lang række forhold, herunder telefonaflytninger, gps-signaler og rumaflytning af en bil, som de tiltalte havde befundet sig i, bevist, at T1, T2 og T3 under et kort besøg i lejligheden hilste på F, hvorefter T1 besluttede at opsøge og konfrontere F med en kniv. I den efterfølgende time kørte alle de tiltalte en del af tiden rundt sammen i en bil, og T1 fik fat på en kniv, hvorefter T1 og T3 blev sat af i nærheden af den pågældende lejlighed. T2, der førte bilen, kørte herefter T4 hjem og derpå hjem til sig selv.  Kort tid efter T1 og T3 var blevet sat af, mødte de F på gaden overfor lejligheden og i forbindelse med, at de konfronterede ham, stak T1 F med ét kraftigt knivstik i hjertet. F var trods stikket i stand til at løbe fra stedet og ringe til alarmcentralen, men døde senere samme nat.

Retten fandt det bevist, at alle de tiltalte var klar over, at T1 havde skaffet sig og medbragte en kniv med henblik på en konfrontation af F, og at det var overvejende sandsynligt, at der ville blive udøvet grov vold mod F med kniven. Retten fandt det imidlertid betænkeligt at anse det bevist, at de øvrige tiltalte havde forsæt til drab. T1 blev herefter fundet skyldig i manddrab ved at have stukket F. T3 blev fundet skyldig i medvirken til grov vold med døden til følge ved at have ledsaget T1 og deltaget i konfrontationen af F. T2 blev ligeledes fundet skyldig i grov vold med døden til følge ved at have kørt T1 og T3 til gerningsstedet. T4, der alene havde opholdt sig i bilen hele aftenen, blev derimod frifundet, idet han ikke alene herved kunne anses at have medvirket til det efterfølgende knivstik. T4 blev derimod i overensstemmelse med sin egen erkendelse fundet skyldig i et andet forhold om besiddelse af skydevåben.

Et enigt nævningeting idømte T1 forvaring og udvisning med indrejseforbud for bestandig. T 2 og T3 blev begge idømt 6 års fængsel og udvisning for bestandig. Nævningetinget lagde vægt på de tiltaltes roller og personlige forhold, herunder tidligere kriminalitet og for så vidt angår T1 også dennes personlighedsmæssige egenart.

T1, T2 og T3 ankede alle med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse. De juridiske dommere besluttede, at de fortsat skulle være fængslet under anke. T4, der blev løsladt af anklageren efter skyldkendelsen, modtog sin dom på 2 år og 6 måneders fængsel.