Gå til sidens indhold

Retten i Herning

18 jul 2023

Retten i Herning

27-årig mand fundet skyldig i databedrageri

Dom afsagt: 17. april 2023

Den 27-årige mand blev idømt fængsel i 4 måneder for databedrageri begået over for en 78-årig kvinde bosiddende i Hurup, Thy

Sagsnummer: 99-3106/2022

Sagen kort fortalt

Den 27-årige mand var tiltalt for ved i perioden mellem den 4. juni 2020 til den 8. juni 2020 for at have taget kontakt til en ældre kvinde og under påskud af at være medarbejder fra hendes netbank at have formået kvinden til at udlevere sit personnummer og nem-id oplysninger, hvorefter tiltalte overførte henholdsvis 34.000 kr. og 49.000 kr. fra kvindens konto til en konto tilhørende en anden person, hvorved han udsatte kvinden for risiko for tab af et samlet beløb på i alt 83.000 kr.

Tiltalte var ikke mødt, og sagen blev afgjort uden hans tilstedeværelse i medfør af retsplejelovens § 855, stk. 3, nr. 4, idet retten fandt, at tiltaltes tilstedeværelse og forklaring ikke var nødvendig.

Der blev afgivet forklaring af tre vidner, herunder den ældre kvinde. Hun forklarede, at manden, der havde ringet hende op, havde fortalt, at han var fra netbank, og at han kunne se, at der var et forsøg på at komme ind på hendes netbank. Hun oplyste sit personnummer og sine NemID-oplysninger. Han gav hende et telefonnummer, hun kunne ringe på, hvis hun havde spørgsmål, og da banken næste dag havde lukket, valgte hun at ringe til nummeret. Nummeret eksisterede ikke, og da blev hun klar over, at noget var galt. Hun tjekkede sin netbank og kunne se, at der var overført et stort beløb fra hendes konto.

Forsvareren erklærede på tiltaltes vegne, at han nægtede sig skyldig.

Dommens resultat

Efter vidneforklaringerne fandt retten det bevist, at den ældre kvinde var blevet ringet op af en mandsperson, der bad om hendes NemID og personnummer. Det var endvidere bevist, at tiltalte i tidsmæssig sammenhæng hermed bad om at låne en bankkonto af en mand, som han var fysisk til stede hos, og at han foretog en overførsel fra den ældre kvindes konto til mandens konto med i alt 83.000 kr. fra sin egen computer ved brug af den ældre kvindes NemID og personnummer. Retten fandt det ikke bevist, at det var tiltalte, som foretog selve opkaldet til den ældre kvinde, men retten fandt alligevel, at det var bevist, at tiltalte retsstridigt havde skaffet sig adgang til uberettiget vinding ved at misbruge den ældre kvindes personlige oplysninger. Han blev i dette omfang fundet skyldig i tiltalen. 

Straffen blev fastsat til fængsel i 4 måneder. Dommen var en fællesstraf med en tidligere betinget straf, idet forholdet var begået i prøvetiden for en allerede idømt betinget dom. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på forholdets karakter og beløbet, og at tiltalte tidligere var straffet for berigelseskriminalitet. Der var derfor heller ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

Tiltalte har efterfølgende anket dommen til landsretten.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 17. april 2023.