Gå til sidens indhold

Retten i Herning

20 jul 2023

Retten i Herning

50 dages fængsel for trusler med softgunpistol og hardballriffel

Dom afsagt: 22. juni 2023

Den 20-årige mand blev fundet skyldig i to forhold af trusler begået i november 2021 mod flere pædagoger på det kollegie i Herning, hvor manden boede.

Sagsnummer: 99-4222/2022

Sagen kort fortalt

Den 20-årige mand var tiltalt for trusler om vold efter straffelovens § 119, stk. 1, ved i forhold 1 at have taget ladegreb på en softgunpistol og rettet den mod en kvindelig pædagog og ved i forhold 2, en uge senere, at have rettet en hardballriffel mod to kvindelige pædagoger på det kollegie, hvor manden boede. Manden var 18 år på gerningstidspunkterne.

Tiltalte nægtede sig skyldig. Han forklarede, at softgunpistolen var et legetøjsvåben. Den virkede ikke, men kunne normalt skyde med små plastickugler. Den pågældende dag var han på sit værelse med en kammerat, som af personalet havde forbud mod at opholde sig på kollegiet. Han ville tale med den kvindelige pædagog om at få lov til at lade kammeraten være hos ham nogle timer. Da han så, at pædagogen ved ankomst til værelset var ledsaget af to andre medarbejdere, blev han sur. I frustration tog han softgunpistolen fra en hylde, tog ladegreb og rettede den mod gulvet. Derefter kastede han den væk. Han forklarede, at også hardballriflen var et legetøjsvåben. Han var sammen med førnævnte kammerat på sit værelse. De forsøgte at få kontakt til en anden beboer på kollegiet. Beboeren besvarede ikke deres opkald, hvorfor de i håb om at vække hans opmærksomhed gav sig til at skyde mod vinduet på beboerens værelse. Tiltalte havde ikke set pædagogerne i området og havde ikke sigtet mod dem.

To vidner forklarede, at tiltalte havde taget ladegreb på pistolen, så den sagde en kliklyd og derefter rettet den mod et af vidnerne. De var ikke klar over, at det var et legetøjsvåben. De to forurettede i forhold 2 forklarede, at de henvendte sig hos en anden beboer, da de kunne høre tumult fra værelset. De så kort efter, at tiltalte nu befandt sig på græsarealet ud foran beboerens værelse. Efter at have set noget glimtende eller sølvfarvet omkring tiltaltes lår gik den ene på kontoret for at ringe efter politiet. Da de kort efter befandt sig i et tekøkken, hvorfra de kunne holde øje med tiltalte, der nu befandt sig på sit værelse, gik tiltalte, ifølge den ene forurettede, over mod hende og kollegaen med hardballriflen op foran sig rettet direkte mod dem, og ifølge den anden forurettede drejede tiltalte under sit sigte løbet fra side til side, indtil sigtet var på dem. De var ikke klar over, at det var et legetøjsgevær.

Dommens resultat

Efter bevisførelsen lagde retten til grund, at tiltalte i sagens forhold 1 havde taget ladegreb på en softgunpistol, og på baggrund af de sikre, troværdige og meget detaljerede vidneforklaringer var det også bevist, at tiltalte havde peget med softgunpistolen i retning af den ene kvindelige pædagog, hvorved han havde fremsat en trussel om vold mod hende. Det fandtes endvidere bevist, at tiltalte havde indset og accepteret risikoen for, at hans handlemåde måtte blive opfattet som truende, og han blev derfor fundet skyldig i forhold 1. Efter vidneforklaringerne i forhold 2 fandt retten det bevist, at tiltalte havde sigtet på og derved truet de to pædagoger med hardballriflen, og at tiltalte måtte have indset og accepteret risikoen for, at hans handlemåde var egnet til at virke truende over for dem. Han blev derfor ligeledes fundet skyldig i forhold 2.

Straffen blev fastsat til 50 dages fængsel, idet der på den den ene side er lagt vægt på, at der var tale om to forhold begået med under en uges mellemrum samt karakteren af forholdene, og at tiltalte tidligere var straffet for et lignende forhold. På den anden side lagde retten vægt på tiltaltes unge alder på gerningstidspunktet samt det tidsrum, der var forløbet, siden forholdene blev begået.

Tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til eventuel anke. Sagen er ikke efterfølgende anket.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 22. juni 2023.