Gå til sidens indhold

Retten i Herning

27 jul 2023

Retten i Herning

Narkokørsel, vold, fornærmelig tiltale og overtrædelser af færdselsloven

Dom afsagt: 15. maj 2023

21-årig mand blev idømt en fællesstraf på 3 måneders fængsel. Han blev frifundet for et forhold omhandlende på motocross-motorcykel at have kørt ad gågaden i Herning på en sådan hensynsløs måde, at der var fare for fodgængeres liv eller førlighed.

Sagsnummer: 99-534/2023

Sagen kort fortalt

Manden var tiltalt for i alt 11 forhold, hvoraf de 9 havde tilknytning til en kørsel på motocross-motorcykel den 12. juli 2022, blandt andet ad Østergade i Herning. Han erkendte de fleste af forholdene og forklarede blandt andet, at han kørte for at spille smart, og at han maksimalt kørte 5-10 km/t.

Retten fandt tiltalte skyldig i de forhold, han erkendte. Han blev således fundet skyldig i at have kørt under påvirkning af euforiserende stoffer nær og mod færdselsretningen, uden at have erhvervet kørekort til stor motorcykel, uden at anvende styrthjelm, uden at der var tegnet ansvarsforsikring for motorcyklen, og selvom den ikke var registreret i Danmark. Desuden blev han fundet skyldig i under den efterfølgende politiforretning at have overfaldet to politibetjente med fornærmelig tiltale, idet han havde udtalt ”små svin” eller lignende.

Tiltalte blev frifundet for en tiltale om at have kørt mod færdselsretningen i gågaden med en sådan hastighed, at flere fodgængere måtte undvige, hvilket udgjorde en nærliggende fare for disse liv eller førlighed. Tiltalte havde nægtet sig skyldig i dette forhold. Retten fandt på baggrund af video og vidneforklaringer, at tiltalte havde kørt gennem gågaden, men i lav fart uden gene for fodgængere. Tiltalte blev desuden frifundet for at have kørt på baghjulet af motorcyklen over en strækning på mindst 10 meter. Han havde også nægtet sig skyldig i dette forhold. Et vidne havde forklaret, at han på afstand af 50-75 meter og alene bagfra så, at motorcrossen løftede sit fordæk over en strækning. Retten fandt ikke mod tiltaltes forklaring om, hvordan styret på en motocross hæver sig under acceleration, at der var ført det til domfældelse nødvendige bevis.

Tiltalte blev herudover fundet skyldig i vold begået ud for McDonalds på Silkeborgvej i Herning en nat i november 2022, idet han blev dømt i overensstemmelse med sin egen erkendelse om at have slået flere gange med flad hånd i ansigtet og en gang i nakken på en mandlig forurettet. Ifølge anklageskriftet var han tiltalt for at have slået i nakken med knyttet hånd. Ifølge tiltaltes egen forklaring kendte han ikke den forurettede, men denne havde skubbet tiltaltes kammerat inde på restauranten, hvorefter forurettede skulle have bedt tiltalte om at gå med ud. Tiltalte havde flere gange bedt forurettede om at gå væk, hvorefter tiltalte slog forurettede flere gange med flad hånd. Anklagemyndigheden havde påstået tiltalte dømt i overensstemmelse med det erkendte. 

Endelig erkendte tiltalte og blev fundet skyldig i i august 2022 at have kørt med en hastighed på 72 km/t i byen, hvor hastighedsgrænsen var 50 km/t.

Straffen blev fastsat som en fællesstraf til fængsel i 3 måneder og en tillægsbøde på 15.100 kr. Retten lagde vægt på forholdenes karakter. Straffen omfattede også en reststraf på 42 dage, da forholdene var begået i prøvetiden for en betinget dom. Tiltalte blev desuden frakendt førerretten i 3 år og 6 måneder og tildelt en advarsel om udvisning. Endelig blev han idømt et opholdsforbud efter straffelovens § 79 c gældende i 3 måneder.

Tiltalte modtog dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 15. maj 2023.