Gå til sidens indhold

Retten i Herning

05 jul 2023

Retten i Herning

50 dages fængsel for vold mod dørmand og besiddelse af kniv

Dom afsagt: 24. maj 2023

19-årig mand idømt 50 dages fængsel for vold mod en dørmand til en gymnasiefest i Midtjylland og for besiddelse af en kniv til samme fest

Sagsnummer: 99-767/2023

Sagen kort fortalt

Den 19-årige mand var tiltalt for at have slået en dørmand i ansigtet med knyttet hånd under en gymnasiefest i december 2022. Han var desuden tiltalt for under gymnasiefesten uden anerkendelsesværdigt formål og under skærpende omstændigheder at have besiddet en kniv.

Den 19-årige mand var tiltalt for vold efter straffelovens § 244, stk. 1, jf. § 247, stk. 2, og knivlovens § 7, stk. 1, jf. stk. 2, jf. § 1. Han nægtede sig skyldig i vold. Han erkendte at have besiddet en kniv, men nægtede, at det var under skærpende omstændigheder. Han forklarede, at han var på vej hjem og stod og ventede på at få sin jakke i døren, da en tog fat i hans skulder. Han slog automatisk ud med en lidt knyttet hånd og ramte øjensynligt dørmanden, men det var ikke hans hensigt. Om kniven forklarede han, at den befandt sig i hans jakkelomme, som var i garderoben under festen. Han havde glemt, at den var der. Den var til selvforsvar, hvis han blev udsat for noget i byen. Dørmanden og en anden dørmænd, der var til stede den aften, forklarede samstemmigt, at tiltalte helt umotiveret slog den ene dørmand i ansigtet med en trukket knytnæve. 

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at den 19-årige mand må have indset og accepteret risikoen for, at han ramte dørmanden, som stod i døren, da han slog ud med knytnæve. Dette også selvom retten ikke kunne afvise, at den 19-årige havde troet, at der var nogen, som tog fat i hans skulder. Retten fandt, at dette ikke kunne berettige, at han slog ud med knytnæve. Retten fandt det ligeledes bevist, at den 19-årige ved at medbringe kniven til en gymnasiefest - selvom den måtte have befundet sig i jakken i garderoben under festen - har besiddet den under skærpende omstændigheder. Der blev lagt vægt på, at der er mange unge til en gymnasiefest, og at en af dørmændene havde forklaret, at der blev kigget efter våben i forbindelse med indgangen til festen. På den baggrund nåede retten frem til, at den 19-årige var skyldig i begge forhold.

Straffen blev fastsat til fængsel i 50 dage, som undtagelsesvist blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste. Der blev lagt vægt på mandens meget unge alder – han var 18 år på gerningstidspunktet – og gode personlige forhold. Der blev også lagt vægt på de meget begrænsede skader. Kniven blev desuden konfiskeret.

Tiltalte valgte ikke at anke dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 24. maj 2023.