Gå til sidens indhold

Retten i Herning

13 feb 2024

Retten i Herning

3 måneders fængsel for blufærdighedskrænkelse, deling af intime billeder

Dom afsagt: 5. december 2023

51-årig mand fundet skyldig i flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse og hacking ved uberettiget at have skaffet sig adgang til intime billeder af sin ekskæreste og sendt billederne til ekskærestens bekendte

Sagsnummer: 99-3596/2022

Den 51-årige mand blev dømt for hacking efter straffelovens § 263, stk. 1, og tre tilfælde af blufærdighedskrænkelse efter straffelovens § 264 d og § 232, stk. 1, ved uberettiget at have skaffet sig adgang til sin ekskærestes private Facebook-konto, hvor han fandt intime billeder af ekskæresten. Billederne sendte han efterfølgende til tre forskellige personer, som alle kendte hans ekskæreste.

Tiltalte blev desuden dømt for forsøg på overtrædelse af tilhold ved at opsøge ekskæresten på dennes adresse på trods af, at han var bekendt med, at han ikke måtte opsøge ekskæresten. Overtrædelsen af tilholdet mislykkedes dog, da ekskæresten ikke var hjemme.

Manden nægtede sig skyldig i alle forhold, og ifølge hans forklaring havde han ikke haft adgang til ekskærestens Facebook-konto, og han havde ikke haft intime billeder af hende i sin besiddelse. Han havde herudover ikke haft kommunikation med de tre personer, som havde modtaget billederne.

Retten fandt det bevist, at billederne som blev delt, er delvist sammenfaldende med billeder, som blev fundet på en bærbar computer og en telefon, som var i mandens besiddelse på de tidspunkter, hvor billederne blev sendt. Det blev derfor lagt til grund, at den 51-årige mand havde skaffet sig adgang til billederne og efterfølgende delt dem.

Manden blev derfor fundet skyld i alle forhold, og straffen blev fast sat til fængsel i 3 måneder. Straffen blev gjort betinget under hensyn til, at han ikke var tidligere straffet, samt hans gode personlige forhold. Manden blev desuden tildelt en advarsel om udvisning.

Manden valgte ikke at anke dommen.

Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 5. december 2023.