Gå til sidens indhold

Retten i Herning

14 mar 2024

Retten i Herning

45-årig mand idømt forvaring for bl.a. grov vold og voldtægt

Dom afsagt: 14. marts 2024

Retten i Herning har i dag afsagt dom i en nævningesag, hvor en 45-årig mand tidligere er fundet skyldig i at have udsat en nu 28-årig kvindelig bekendt for grov vold, voldtægt og blufærdighedskrænkelse

Sagsnummer: SS 99-2527/2023

Sagen kort fortalt

Den 45-årige mand var tiltalt for grov vold i gentagelsestilfælde, frihedsberøvelse, voldtægt og for at have stukket en finger ind i skeden på en kvindelig bekendt i juli 2022 på sin bopæl i Ikast. Han var endvidere tiltalt for en række tyveriforhold. Tiltalte havde erkendt sig skyldig i en del af volden og enkelte af tyveriforholdene, men i øvrigt nægtet sig skyldig.

Ved skyldkendelse af 8. marts 2024 fandt et enigt nævningeting tiltalte skyldig i at have udøvet grov vold ved at have rykket kvinden ud af en parkeret bil, tildelt hende flere lussinger på kroppen, kastet en gummihammer i ryggen på hende, så hun faldt, og derefter, mens han holdt om hovedet af gummihammeren med en hånd, slog hende 2-3 gange i hovedet med samme hånd, alt mens hun forsøgte at slippe væk fra tiltalte, samt at tiltalte herefter trak hende ind i huset, hvor han skubbede hende ned på en sofa og slog hende flere gange i hovedet og på kroppen. Tiltalte blev frifundet for at have frihedsberøvet kvinden og for at have begået yderligere vold mod hende.

Nævningetinget fandt tiltalte skyldig i voldtægt ved at fastholde hende op ad en væg, hvorefter han rykkede hendes bukser og trusser af og gennemførte vaginalt samleje med hende.

Nævningetinget frifandt tiltalte for at have ført en finger ind i skeden på kvinden, men lagde dog til grund, at tiltalte havde fastholdt kvinden i sofaen i huset og derefter uden hendes samtykke ført en hånd ind på hendes underliv og mærket på hendes skede, angiveligt for at undersøge om hun havde haft samleje med andre, hvorfor tiltalte blev fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse.

I to tilfælde blev tiltalte desuden fundet skyldig i tyveri, i to tilfælde blev han frifundet for tyveri, men fundet skyldig i hæleri, og i et tilfælde blev han frifundet for tyveri.

Anklageren påstod tiltalte idømt forvaring efter straffelovens § 70, subsidiært fængsel i 5 år. Forsvareren påstod frifindelse over for forvaringspåstanden og procederede for, at straffen skulle fastsættes til fængsel i ikke mere end 3 år.

Et enigt nævningeting idømte den 45-årige mand forvaring, jf. straffelovens § 70, stk. 1.

Der blev lagt vægt på, at den 45-årige tidligere er dømt talrige gange for overtrædelse af straffeloven, herunder mange gange for vold, blandt andet 4 gange for grov vold, og at han har været meget vedholdende i sin kriminalitet, ligesom han har haft et hurtigt recidiv. Endvidere blev der lagt vægt på en retspsykiatrisk erklæring udarbejdet under sagen og en udtalelse fra Retslægerådet. Herefter og efter en samlet vurdering fandt retten, at den 45-årige frembyder en så nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, at det findes påkrævet for at forebygge denne fare, at han i medfør af straffelovens § 70, stk. 1, dømmes til forvaring.

De juridiske dommere bestemte desuden, at manden skal betale en godtgørelse på 100.000 kr. med tillæg af renter til den 28-årige kvindelige forurettede.

Den 45-årige mand ankede dommen på stedet.

Afgørelsesdato

Dommen er afsagt den 14. marts 2024.