Gå til sidens indhold

Retten i Herning

19 apr 2024

Retten i Herning

Fængsel i 1 år og 3 måneder for bedrageri og dokumentfalsk

Dom afsagt: 17. januar 2024

28-årig mand fra Ikast fundet skyldig i bedrageri, til dels forsøg, for 845.712,25 kr. samt dokumentfalsk, begge af særligt grov beskaffenhed

Sagsnummer: 99-2429/2022

Sagen kort fortalt

Manden var tiltalt for bedrageri af særligt grov beskaffenhed og forsøg herpå ved i perioden oktober til december 2019, i forening med flere medgerningsmænd, svigagtigt at have oprettet foreningen ”Smukfestklub”, hvorefter tiltalte eller medgerningsmændene kontaktede i alt 30 erhvervsdrivende virksomheder og foregav at have billetter, festivaltelte og ”Walterkort” til SMUKFEST festivalen til salg til en værdi af i alt 845.712,25 kr., selvom han manglede vilje og evne til at sende varen, hvorefter 28 af de erhvervsdrivende købte varen og led et tab på i alt 805.549,75 kr., mens 2 af de erhvervsdrivende opdagede bedrageriet, inden handlen blev gennemført. Han var endvidere tiltalt for dokumentfalsk af særligt grov beskaffenhed ved i samme periode og i forbindelse med det i første forhold beskrevne pr. e-mail at have udsendt mindst 30 stk. falske fakturaer, hvorpå der i strid med sandheden stod, at de var udstedt af ”Skanderborg Festivalklub” med adressen ”Birkevej 2, 8660 Skanderborg”, ligesom der var påtrykt et logo fra Skanderborg.

Manden erkendte sig skyldig.

Dommens resultat

Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år og 3 måneder, hvoraf 3 måneder skulle afsones med det samme. Resten af straffen blev gjort betinget på vilkår om 2 års prøvetid, udførelse af 200 timers samfundstjeneste inden for en længstetid på 1 år samt tilsyn af Kriminalforsorgen med mulighed for, at tiltalte skal undergive sig misbrugsbehandling, hvis Kriminalforsorgen finder det fornødent.

Retten lagde på den ene side vægt på, at tiltalte tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, at forholdene blev begået kun 3 måneder efter, at tiltalte blev løsladt, og at der samlet set er tale om betydelige beløb. På den anden side blev der lagt vægt på tiltaltes rolle i den samlede sag, på tiltaltes forbedrede personlige forhold og på den lange sagsbehandlingstid, som ikke kan tilskrives tiltalte.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 17. januar 2024.