Gå til sidens indhold

Retten i Herning

06 maj 2024

Retten i Herning

Mand straffet med fængsel i 2 år og udvisning for bestandig

Dom afsagt: 6. maj 2024

Retten har 6. maj 2024 afsagt dom i en nævningesag. Manden var tiltalt for drabsforsøg, men blev kendt skyldig i vold under særligt skærpende omstændigheder ved i september 2023 at have stukket en 31-årig mand. Den 31-årige mand blev påført læsion af lungevævet, brud på 5. ribben og var i livsfare.

Sagsnummer: SS 99-3685/2023

Det blev lagt til grund, at den tiltalte kom ud fra sin lejlighed, da han hørte en rude i døren gå i stykker, og den tiltalte havde forklaret, at han havde en kniv i hånden, fordi han var bange og for at virke truende overfor de personer, der var ved at bryde ind, heriblandt den tiltaltes kæreste, som også boede i lejligheden. Selvom der var stukket med stor kraft, og den 31-årige mand var i livsfare fandt retten det ikke bevist, at den tiltalte havde forsæt til drab. Retten lagde navnlig vægt på, at det efter bevisførelsen ikke kunne afvises, at den 31-årige mand, der blev stukket med kniven, var kommet frem mod tiltalte med armene løftet, og at tiltalte ikke sås at have haft noget motiv til at dræbe den 31-årige mand.

Der var ikke enighed om afgørelsen af skyldspørgsmålet, idet to nævninger stemte for at frifinde tiltalte efter bestemmelsen i straffelovens § 13, stk. 2, om, at den der overskrider grænserne for lovligt nødværge efter straffelovens § 13, stk. 1, alligevel bliver straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet, fremkaldte skræk og ophidselse.

Den tiltalte, der er EU statsborger, blev i dømt fængsel i 2 år og udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Der var ikke enighed om spørgsmål om straf og udvisning. Der blev afgivet 7 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 2 år, 3 stemmer for 1 år og 6 måneder og 2 stemmer for 1 år og 3 måneder. Der blev afgivet 7 stemmer for at udvise tiltalte af Danmark og 5 stemmer for alene at tildele tiltalte en advarsel om udvisning. Der blev desuden afgivet 8 stemmer for at fastsætte indrejseforbuddet til for bestandig, 1 stemme for 12 år og 3 stemmer for 6 år.

De juridiske dommere fandt ikke grundlag for at tilkende en tortgodtgørelse, men tog et krav om erstatning om ødelagte beklædningsgenstande til følge med skønsmæssigt 1.500 kr. De øvrige krav på svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste og helbredsudgifter blev henskudt til eventuelt civilt søgsmål.

Domfældte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 6. maj 2024.