Gå til sidens indhold

Retten i Herning

19 jun 2024

Retten i Herning

Tre mænd straffet med hver 40 dages fængsel for hærværk og fareforvoldelse

Dom afsagt: 16. maj 2024

Tre unge mænd på mellem 18 og 19 år fundet skyldig i hærværk af særlig grov beskaffenhed og til dels forsøg samt i at have forvoldt nærliggende fare for en persons liv eller førlighed

Sagsnummer: 99-3527/2023

Sagen kort fortalt

De tre unge mænd var tiltalt for hærværk af særlig grov beskaffenhed, til dels forsøg, efter straffelovens § 291, stk. 2, til dels jf. § 21, ved i et tidsrum på ca. 6 timer i forening i ti tilfælde at have kastet æg på flere henholdsvis parkerede og modkørende biler og andre motorkøretøjer, hvor det i det fleste tilfælde medførte skade samt for fareforvoldelse efter straffelovens § 252, stk. 1 ved at have kastet en ukendt hård genstand på størrelse med et æg på en knallertkørers visir, hvilket udgjorde en nærliggende farer for knallertkøreren.

De tiltalte nægtede sig skyldige.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at de tre tiltalte havde kørt i en bil, hvor de havde haft i omegnen af 45 æg, og at to af dem, mens den sidste var chauffør, har kastet æg ud ad bilens vinduer med det formål at ramme biler og andre køretøjer, og at de derfor må have indset at denne adfærd kunne påføre køretøjerne skade, hvorfor de blev kendt skyldige i hærværk i betydeligt omfang.

Retten fandt det herudover bevist, at de tiltalte havde kastet en sort genstand på størrelse med en tennisbold på en knallertkørers visir, og at dette, da knallertkøreren kørte med 30 km/t var der en nærliggende risiko for pludselig og skadefølgende reaktion fra knallertkøreren. De tiltalte blev derfor kendt skyldige i fareforvoldelse.

Straffen blev for hver af de tiltalte fastsat til 40 dages fængsel. Retten lagde vægt på skadernes omfang og at det var sket i forening. Straffen blev gjort betinget under hensyn til de tiltaltes unge alder og deres gode personlige forhold.

Sagen var en domsmandssag og dommerne var enige om dommens resultat.

De tiltalte valgte ikke at anke dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Herning den 16. maj 2024.