Gå til sidens indhold

Retten i Herning

Retten i Herning

Der er i alt ca. 45 fastansatte medarbejdere ved Retten i Herning fordelt på skifteret, fogedret, retsafdeling, kasse, information og administration.

Embedets ledelse  
Retspræsident Steen Friis Nielsen
Administrationschef Birgitte Plagborg
   
Jurister  
Dommer Steen Friis Nielsen
Dommer Charlotte Schrøder
Dommer Solveig Bloch Madsen
Dommer Jan Tino Knudsen
Dommer Dorte Thyrring
Dommer Berith Linnebjerg
Dommer Mette Vinding
Konstitueret dommer Gitte Bækgaard
Retsassessor Lisbeth Rønn Christensen
Retsassessor Karin Haisler Jessen
Dommerfuldmægtig  Natasha Rathkjen Andersen
Dommerfuldmægtig Ninna Kylkjær
Dommerfuldmægtig Laura Dalgaard Glintborg
Dommerfuldmægtig Rasmus Vestberg Petersen
   
Retsafdelingen telefon 99 68 60 20
Retschef Gitte Bækgaard
Afdelingsleder Jane Hvam
Kontorfuldmægtig Lis Vestergaard
Kontorfuldmægtig Erna Michaelsen
Kontorfuldmægtig Anni Holm
Kontorfuldmægtig Maria Lind Pedersen
Kontorfuldmægtig Kamma Bertelsen
Kontorfuldmægtig Fridgerd Skaale
Kontorfuldmægtig Linda Christensen
Retsassistent Michela Lohmann Christensen
Retsassistent Rikke Vejland
   
Familieretten telefon 99 68 60 20
Retschef Gitte Bækgaard
Afdelingsleder Jane Hvam
Kontorfuldmægtig Helle Buur Sahlholdt
Kontorfuldmægtig Donna Kejser
Retsassistent Laura Jensen
   
Skifteretten telefon 99 68 60 40
Skiftechef Lisbeth Rønn Christensen
Afdelingsleder Louise Mogensen
Kontorfuldmægtig Inge Rahbek
Kontorfuldmægtig Bente Bækdal Johannsen
Kontorfuldmægtig Bodil Møller
Kontorfuldmægtig Conny Christensen
Kontorfuldmægtig Charlotte Lauritsen
Kontorfuldmægtig Mette Welle Vinther Hansen
   
Fogedretten telefon 99 68 60 50
Fogedchef Karin Haisler Jessen
Afdelingsleder Louise Mogensen
Kontorfuldmægtig Ann Britt Fischer Sørensen
Kontorfuldmægtig Charlotte Saarup
Kontorfuldmægtig Sandra Hauberg-Lund
Kontorfuldmægtig Diana Bülow Mortensen
   
Administrationen  
Administrationschef Birgitte Plagborg
Vagt/servicemedarbejder Erik Mose
Vagt/servicemedarbejder Kai Lodahl
   
Kassen telefon 99 68 60 65
Hovedkasserer Jette Mikkelsen
Kontorfuldmægtig Conny Christensen
Kontorfuldmægtig Charlotte Lauritsen
   
Information/telefonomstilling   telefon 99 68 60 00
Kontorfuldmægtig Carla Henningsen
Kontorfuldmægtig Jytte Nielsen
Kontorfuldmægtig Charlotte Saarup

Sidst opdateret: 01. maj 2024