Gå til sidens indhold

Retten i Herning

Retten i Herning

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager i Retten i Herning.

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.
Her ser du den forventede berammelsestid i forskellige typer af sager ved Retten i Herning.

Berammelsestider ved Retten i Herning

Straffesager

Berammelsestiden i straffesager er 7 måneder. 

Civile sager

 • Første (telefon)møde: Berammelsestid 2-4 uger efter svarskrift er modtaget
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 2-4 uger
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling
  • ½ dags varighed: Om 4 måneder
  • 1 dags varighed: Om 6 måneder
  • Forældreansvarssager: Om 3-6 uger

Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid. Læs mere her

Dødsboer

 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson senest 7 dage efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
 • Senest 4 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson
 • Senest 3 uger efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson

Insolvenssager

Berammelsestiden for en sag om:

 • Gældssanering er op til 12 uger
 • Konkurs er 7-14 dage
 • Tvangsopløsning er op til 8 uger

Fogedsager

Udlægssager (inddrivelse af gæld)

Der går cirka 3-4 uger, fra vi modtager sagen, til du kan forvente at modtage en berammelsesdato.

Herefter er berammelsestiden for udlægssager: 10-12 uger.

Berammelsestider for andre sager i fogedretten

 • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 3-4 uger
 • Tvangsauktioner: Berammelsestid 10-12 uger
 • Betalingspåkrav: Sagsbehandlingstid 5-6 uger

 

 

Sidst opdateret: 04. juni 2024