Retten i Herning

Her kan du se den aktuelle ekspeditions- og berammelsestid for forskellige typer sager i Retten i Herning.

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde.
Her ser du den forventede berammelsestid i forskellige typer af sager ved Retten i Herning.

Berammelsestider ved Retten i Herning

Straffesager

Berammelsestiden i straffesager er 12 uger. 

Civile sager

 • Første (telefon)møde: Berammelsestid 2 uger efter svarskrift er modtaget
 • Retten kan tilbyde tid til retsmægling om 2 uger
 • Retten kan tilbyde tid til hovedforhandling
  • ½ dags varighed: Om 4 uger
  • 1 dags varighed: Om 4 måneder
  • Forældreansvarssager: Om 3 uger

Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid. Læs mere her

Dødsboer

 • Skifteretten sender brev til boets kontaktperson senest 7 dage efter at have modtaget oplysning om dødsfaldet fra kirkekontoret
 • Senest 6 uger efter modtagelse af blanketter fra kontaktpersonen, sender skifteretten en skifteretsattest til boets kontaktperson
 • Senest 3 uger efter at skifteretten har modtaget godkendelse af boopgørelsen fra SKAT, sender skifteretten opkrævning af boafgift til boets kontaktperson

Insolvenssager

Berammelsestiden for en sag om:

 • Gældssanering er 3-4 uger
 • Konkurs er 7-14 dage
 • Tvangsopløsning er 6-7 uger

Fogedsager

Berammelsestiden for en:  

 • Almindelig udlægssag: 6-7 uger 
 • Udsættelse af lejemål - udkørende: 4-6 uger
 • Tvangsauktion er 8-9 uger

Sidst opdateret: 11. maj 2021