Gå til sidens indhold

Retten i Herning

Retten i Herning

Hvis du skal møde i Retten i Herning, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten i Herning består af en enkelt retsbygning. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal møde, kan du henvende dig i informationen. Informationen ligger til venstre, når du er kommet indenfor. Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Retten i Herning.

Åbningstider

Retten i Herning har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.
Se kontaktoplysninger for Retten i Herning

 

Digital post og sikker mail

Digital Post

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du skal sende en besked til retten via Digital Post. Når du er logget ind i Digital Post, skal du vælge "Skriv ny besked".

Du kan finde Retten i Herning på følgende måde: 

 • I feltet ”Modtager” skrives ”Domstolsstyrelsen”
 • I søgefeltet ”Kategori” skrives navnet på retten, du vil kontakte, eller klik på ”Vælg kategori” for at åbne en oversigt over alle retter/nævn.
 • Herefter kan du vælge Retten i Herning, og hvilken postkasse du vil sende en besked til
 • Skriv din besked, og klik på ”Send”.

Både virksomheder og private kan benytte Digital Post


Sikker Mail (kun for virksomheder)

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige personoplysninger via mail, skal mailen krypteres med et certifikat (Sikker Mail). For at sende Sikker Mail skal du have den offentlige nøgle, der hører til certifikatet.

De fleste postkasser ved Danmarks Domstole, der ikke er personlige, er i stand til at modtage Sikker Mail.

Du kan finde mere information om den offentlige nøgle til brug for kryptering til de enkelte postkasser på Digitaliseringsstyrelsens side om MitID Erhverv.

Bank, fakturering og betaling

Retten i Herning har konto i Danske Bank. Betaling af retsafgifter mv. skal indsættes på følgende registrerings- og kontonummer: 0216 - 4069 133 762. 
IBAN: DK9502164069133762
SWIFT: DABADKKK 

Af hensyn til ekspedition af betalingen er det vigtigt, at du skriver, hvilken sag (sagsnummer eller partsnavn), overførslen vedrører.

Retten modtager visa/dankort og der kan også betales med MobilePay i ekspeditionen, fx for notarforretninger.

Fakturering til Retten i Herning skal ske via elektronisk fakturering:
EAN-nr. 5798 000 161825

SE-nr. 38 40 42 10
elektronisk fakturering kan fx ske via NemHandel Fakturablanket
Gå til NemHandel

Betaling til modpart

Hvis du skal betale en modpart - fx i forbindelse med en fogedsag - skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller evt. til modpartens advokat.

Transport, parkering og adgangsforhold

Der er parkeringspladser uden for retsbygningen.

Der er mulighed for offentlig transport med både bus og tog til og fra Herning Banegård, Banegårdspladsen 6, 7400 Herning. 

Afstanden til fods fra banegården til rettens adresse, Haraldsgade 28, 7400 Herning, er ca. 850 meter. Man kan gå ad følgende rute: Sølvgade, Fonnesbechsgade, Grønnegade og Haraldsgade.

Retsbygningen er handicapvenlig med gode adgangsforhold til både retslokaler og toiletter. På parkeringspladsen er der reserveret plads til biler med handicap-skilt.

 

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten i Herning kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Kun personer, der er indkaldt, skal overvære et retsmøde eller har andet ærinde, må opholde sig i bygningen. 
 • Anvisning fra rettens personale skal følges.
 • Ophold skal ske i god ro og orden
 • Rygning og indtagelse af alkohol er ikke tilladt
 • Det er ikke tilladt at medbringe mad eller drikkevarer i retssalene.
 • Mobiltelefoner skal være slukkede under retsmøder.
 • Det er forbudt under retsmøder at optage eller transmittere lyd eller billeder.
 • Fotografering eller optagelse af billeder i rettens bygning er forbudt, medmindre forudgående tilladelse er indhentet hos rettens præsident.
 • Fotografering eller optagelse af billeder uden for rettens bygning af sigtede, tiltalte eller vidner, der er på vej til og fra et retsmøde i en straffesag, er forbudt, medmindre pågældende har samtykket i optagelsen.
 • Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning samt evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol ved Retten i Herning. I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. 

Wi-fi i retten

Der er trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Wi-fi-netværket hedder Domstol-Guest. Der kræves ikke kode for at logge på.

Vi gør opmærksom på, at der foretages logning. Det vil derfor være muligt at spore alle aktiviteter, hvis adgangen misbruges til kriminelle aktiviteter.

Anvendelsen af computere og internet må dog ikke forstyrre det, der foregår i retssalene og mødelokalerne. Dommeren eller mødelederen kan derfor altid bede om, at du ophører med anvendelsen, hvis det forstyrrer.

 

Mad og drikke

Det er ikke muligt at købe mad i retsbygningen, men der er en automat, hvor du kan købe slik og drikkevarer. Der kan betales med dankort. Vi anbefaler, at du tager en madpakke med, hvis du ikke vil forlade retten for at købe frokost.

Udskrift af domme og kendelser

Du kan anmode om at få udskrifter af rettens afgørelser ved at skrive til retten. Du skal skrive rettens sagsnummer eller navne på sagens parter, og du skal oplyse, hvilket dokument du ønsker udskrift af.
Rettens mailadresse: herning@domstol.dk 

På hovedsiden for Danmarks Domstole kan du læse mere om, hvilke dokumenter du kan få indsigt i, hvordan du anmoder om dem, og hvilke myndigheder du kan få dokumenterne fra. Læs mere om aktindsigt

Samtidig med bestillingen skal du betale 150 kroner i retsafgift pr. dokument, som skal indbetales til Retten i Hernings konto i Danske Bank, der har følgende registrerings- og kontooplysninger: 0216 - 4069 133 762. Det skal fremgå tydeligt af bankoverførslen, hvilken sag det drejer sig om.

 

Handicap

Den nye retsbygning i Haraldsgade er udstyret med elevator, således at der er adgang også til 1. sal for kørestolsbrugere og brugere, der er dårligt gående eller som har andre problemer.
 
Rettens hovedindgang er udstyret med automatisk oplukning, når du nærmer dig.

Der er også monteret en ringklokke med kørestolssymbol ved indgangsdøren fra parkeringskælderen. Ved hjælp af denne klokke kan man få kontakt til informationen, hvis man ønsker hjælp til at åbne døren

Har du et handicap, fx et hørehandicap, et synshandicap, et bevægelseshandicap, som har betydning for dit møde i retten, kan du rette henvendelse til rettens information senest to dage før dit møde. Retten vil herefter være behjælpelig med at finde en løsning på problemet

Sidst opdateret: 11. oktober 2023