Retten i Herning

Retten i Herning vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning, med mindre du er part i en civil småsag.

Mange forsikringer dækker forskellige udgifter til advokat, hvis du får brug for retshjælp. Dette vil stå i dine forsikringspapirer.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over de forskellige former for juridisk rådgivning, man som borger kan få brug for. Listen indeholder også kontaktoplysninger. I nogle af tilfælde har du mulighed for at få rådgivning helt gratis eller med tilskud fra staten. 

Retshjælp

Retshjælp ved advokat

Hvis du har brug for advokathjælp, kan du henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller hjælpe dig med at søge om fri proces. Du kan læse om kriterierne for retshjælp hos Advokatsamfundet eller på borger.dk
Gå til Advokatsamfundet hjemmeside 
Gå til borger.dk
Advokater, der yder retshjælp

Retshjælpsforsikring

De fleste, der skal føre en retssag, har en retshjælpsforsikring, som dækker visse retssager. Hvis du er i tvivl, om du har en retshjælpsforsikring, skal du undersøge dine forsikringspolicer og eventuelt kontakte dit forsikringsselskab.

Læs mere om retshjælpsforsikring på forsikringsguiden eller advokatsamfundets hjemmeside.

Fri proces

Det er muligt at søge fri proces til at få dækket omkostningerne ved at føre en civil retssag. I nogle sager skal fri proces søges ved Civilstyrelsen. I andre sager kan Retten i Herning give dig fri proces. Det kan du læse mere om hos Civilstyrelsen, hvor du også kan se de økonomiske betingelser.
Gå til Civilstyrelsens hjemmeside

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Retten i Herning, att. retsafdelingen. 
Mail: ret.her@domstol.dk

Tlf. 9968 6020

Gratis retshjælp hos advokatvagten

Advokatvagten er et gratis tilbud til alle borgere, der har brug for personlig, juridisk rådgivning.

Når du henvender dig i din lokale Advokatvagt, kan du – helt anonymt – modtage en hurtig juridisk vurdering af din situation. Advokatvagten kan dog ikke føre din sag.

Advokatvagten har åben torsdag i lige uger kl. 16.30 - 17.30 i
Huset No7, lokale 2.01 og 2.02
Nørregade 7, Indgang fra gården
7400 Herning.

Du kan ikke ringe til Advokatvagten.

Link til advokatvagtens hjemmeside.

Gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk

Hvis du har stor gæld og lav indkomst, kan du få gratis rådgivning om økonomi og gæld ved Forbrugerrådet Tænk.

Det er muligt at booke et personligt møde i Esbjerg, Aalborg eller Kolding. Du kan også kontakte rådgiverne telefonisk mandage kl. 16.00-18.00 eller pr. mail.
gaeld-esbjerg@fbr.dk
gaeld-aalborg@fbr.dk
gaeld-kolding@fbr.dk
Tlf. 2556 7106

Du kan læse mere om gæld og rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk.
Gå til Forbrugerrådet Tænk

Professionelle samarbejdspartnere

Beskikkede advokater

Beneficerede advokater:

Her er en liste over de advokater, der har påtaget sig at være forsvarer i straffesager.

Når forsvareren er beskikket, betaler det offentlige forsvarerens salær i første omgang. Kun hvis retten finder den tiltalte skyldig, skal den tiltalte normalt erstatte statskassens udgift til forsvarerens salær. 

 • Advokat Bjarne E. Bødtker, c/o Partner Revision, Erhvervsparken 7 B, 6900 Skjern, telefon 97 35 22 66, bb@bblaw.dk 
 • Advokat Jakob Fastrup, Sieferts Plads 5, 7430 Ikast, telefon 97 15 22 33, info@midtadvokaterne.dk 
 • Advokat Charlotte Krarup, Bryggergade 6 A, 7400 Herning, telefon 26 80 72 33, ck@kraruplaw.dk
 • Advokat Bjarne Lund Jørgensen, Chr. Allé 5, 6950 Ringkøbing, telefon 97 32 09 99, mail@advokat-ll.dk
 • Advokat René Knudsen, Kampmannsgade 12, 7400 Herning, telefon 97 12 66 00, rk@adv-eegholm.dk
 • Advokat Kaare Kristensen, Silkeborgvej 37, 7400 Herning, telefon 97 12 62 11, kk@advokatkaarekristensen.dk
 • Advokat Loa Nedergaard Olsen, Sieferts Plads 5, 7430 Ikast, telefon 97 15 22 33, info@midtadvokaterne.dk 
 • Advokat Jens Erik Pedersen, Herningvej 1, 6950 Ringkøbing, telefon 97 32 38 11, jep@thorninger.dk
 • Advokat Kjeld Skov, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, telefon 88 91 92 00, ksk@dahllaw.dk
 • Advokat Kim Stensgård, I.C. Chr. Allé 5, 6950 Ringkøbing, telefon 97 32 09 99, ks@advokat-ll.dk
 • Advokat Henrik Thorstholm, Østergade 5, 6900 Skjern, telefon 97 35 08 88, skjern@ret-raad.dk

Kuratorer og likvidatorer

Faste kuratorer/likvidatorer i konkursboer, opløsningsboer m.v. ved Retten i Herning

Advokat Jens Holm Bangsgaard, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, jhb@dahllaw.dk
Advokat Martin Plum Juul, Sieferts Plads 5, 7430 Ikast, mpj@midtadvokaterne.dk
Advokat Flemming Jensen, Dalgasgade 29 A, 3. sal, 7400 Herning, info@fjlaw.dk
Advokat Jens Paulsen, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, jpa@dahllaw.dk
Advokat Morten Rosendahl, Dalgasgade 21, 2., 7400 Herning, mr@kirklarsen.dk
Advokat Jens Erik Pedersen, Herningvej 1, 6950 Ringkøbing, jep@thorninger.dk
Advokat Sune Bækgaard Sørensen, Poulsgade 6, 7400 Herning, sso@spektrumadvokater.dk

Disse advokater udpeges af skifteretten. Såfremt man selv henvender sig til disse advokater, må man påregne at skulle betale omkostninger for dette.

Gældssaneringsmedhjælpere

Faste gældssaneringsmedhjælpere ved Retten i Herning

Advokat Henrik Thorstholm, Åvangen 9, 6900 Skjern, skjern@ret-raad.dk
Advokat Loa Nedergaard Olsen, Sieferts Plads 5, 7430 Ikast, lno@midtadvokaterne.dk
Advokat Bjarne Lund Jørgensen, I.C. Christensens Alle 5, 6950 Ringkøbing, mail@advokat-ll.dk
Advokat Inger Højbjerg Christensen, Torvet 6, 1., Herning, ihc@advokathoejbjerg.dk
Advokat Anker Søndergaard, Poulsgade 6, 7400 Herning, ans@spektrumadvokater.dk
Advokat Jens Paulsen, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, jpa@dahllaw.dk
Advokat Flemming Jensen, Dalgasgade 29, 7400 Herning, info@fjlaw.dk

Autoriserede bobestyrere

Autoriserede bobestyrere ved Retten i Herning

Advokat Jens Holm Bangsgaard, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, telefon: 88 91 92 00, jhp@dahllaw.dk
Advokat Inger Højbjerg Christensen, Torvet 8, 1., 7400 Herning,  telefon: 70 11 43 00, ihc@advokathoejbjerg.dk
Advokat Jens Erik Pedersen, Herningvej 1, 6950 Ringkøbing, telefon: 97 32 38 11, jep@thorninger.dk
Advokat Anker Søndergaard, Poulsgade 6, 7400 Herning, telefon: 97 22 20 50, ans@spektrumadvokater.dk
Advokat Helge Østergaard, Bredgade 15, 8766 Nr. Snede,  telefon: 75 77 14 55, advokat@helge-ostergaard.dk

Autoriserede bobehandlere i ægtefælleskifter

Autoriserede bobehandlere i ægtefælleskifter ved Retten i Herning

Advokat Inger Højbjerg Christensen, Torvet 8, 1., 7400 Herning, ihc@advokathoejbjerg.dk
Advokat Charlotte Krarup, Bryggergade 6 A, 7400 Herning, ck@kraruplaw.dk
Advokat Helge Østergaard, Bredgade 15, 8766 Nr. Snede, advokat@helge-ostergaard.dk

Boligdommere

Grundejere:

Indstillet af:

Udlejningschef
Lisbeth Nielsen
7430 Ikast

BL – Danmarks Almene Boliger

Forretningsfører
Ebbe Johansen
7500 Holstebro

BL – Danmarks Almene Boliger

Ejendomsadministrator
Hardy Vesterholm
7400 Herning

Danske Udlejere

Ejendomsmægler
Leif Stephansen
7430 Ikast

Danske Udlejere

Ejendomsadministrator
Preben Hansen
7400 Herning

Danske Udlejere

Advokat
Eigil Pedersen
7400 Herning

Danske Udlejere

Fremskudt jobvejleder
Ghassan M. Hassoun
8220 Brabrand

BL – Danmarks Almene Boliger

Boligkonsulent
Lone Bonde
7400 Herning

BL – Danmarks Almene Boliger

Lejere:

Indstillet af:

Optiker
Karsten J. Honoré
8000 Århus C

Erhvervslejernes Landsorganisation

Chauffør
Hans Kristian Agerup
7400 Herning

Lejernes Landsorganisation

Lærer
Lars Winther Dohn
7400 Herning

Lejernes Landsorganisation

 

Sidst opdateret: 31. maj 2021