Gå til sidens indhold

Højesteret

26 nov 2019

Højesteret

Tilladelse til gps-observation af bil

Tilladelse til gps-observation af bil tilhørende en person, der ikke var mistænkt

Sag 84/2019
Kendelse afsagt den 26. november 2019

Foranstaltning under efterforskning
(Lukkede døre)

Politiet havde i forbindelse med efterforskning af en anden verserende sag om organiseret indbrudstyveri modtaget en anonym kildeoplysning om, at en nærmere bestemt bil blev benyttet af 2-4 ukendte personer til at begå indbrudstyveri. Bilens ejer var ikke mistænkt. Politiet kendte kildens identitet og vurderede denne troværdig. Politiet anmodede på den baggrund om tilladelse til ved hjælp af gps eller lignende apparat at registrere de mistænkte personers færden i den pågældende bil, jf. retsplejelovens § 791 a, stk. 5, nr. 2.

På baggrund af den anonyme kildes oplysninger, sammenholdt med sagens øvrige oplysnin­ger om, at politiet havde kendskab til kildens identitet og skønnede kilden troværdig, og at kildeoplysningerne var fremkommet i forbindelse med efterforskning af organiseret indbruds­tyveri i en anden verserende sag, tiltrådte Højesteret, at betingelserne for at iværksætte gps-observation af bilen efter retsplejelovens § 791 a, stk. 5, nr. 2, var opfyldt.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 84/2019 (pdf)