Gå til sidens indhold

Højesteret

09 sep 2019

Højesteret

Om to drenges erstatningsansvar for skolebrand

En 14-årig dreng var erstatningsansvarlig for brandskader på en skolebygning, mens en 13-årig dreng blev frifundet. Erstatningsansvaret for den 14-årige blev lempet

Sag 99/2018 og 160/2018

Dom afsagt den 9. september 2019


A
mod
Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge
og
B

og

Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge
mod
A
og
B

A og B, der var henholdsvis 14 og 13 år, opholdt sig en eftermiddag på en skole. B cyk­lede rundt i skolegården og holdt på et tidspunkt stil­­­le på sin cykel, da A gik i retning mod en con­tainer, der stod op ad ­byg­ningen. A tændte ild i noget papir i containeren og lod ilden få fat, inden han lukkede lå­get, og der var umiddelbart herefter en kraftig røgudvikling fra con­tai­­­ne­ren. Ilden bred­­te sig til byg­ningen og forårsagede brandskade. Skolens forsik­ringssel­skab ud­betalte erstatning for ska­der­ne med ca. 7,4 mio. kr. og rettere et regreskrav mod A og B.

Højesteret fandt, at A havde forvoldt skaderne på skolebygningen ved grov uagtsomhed. A var derfor erstatningsansvarlig for skaderne, jf. erstatningsansvarslovens § 19, stk. 2, nr. 1. Hø­­jesteret fandt endvidere, at B ikke havde medvirket ved ildspåsættelsen, og at han ikke var erstatningsansvarlig, fordi han ikke for­søgte at forhindre ildspåsættelsen og heller ikke for­søg­te at forhindre, at ilden bredte sig fra containeren til skolebygningen, f.eks. ved at tilkalde brandvæsenet.

Efter en samlet vurdering fandt Højesterets flertal, at regreskravet mod A efter erstat­nings­an­svarslovens § 24 a passende kunne ned­sættes til 250.000 kr. med forrent­ning fra den 15. maj 2022, hvor A var fyldt 24 år.

Landsretten var nået til et andet resultat for så vidt angår spørgsmålet om lempelse.


Læs hele dommen i sag 99/2018 og 160/2018 (PDF)

Læs landsrettens dom i sag i sag 99/2018 og 160/2018 (PDF)

Læs byrettens dom i i sag 99/2018 og 160/2018 (PDF)