Gå til sidens indhold

Højesteret

22 jan 2020

Højesteret

Om straffen for våbenbesiddelse

8 års fængsel for forsøg på besiddelse af et våbenlager og for besiddelse af en revolver på offentligt tilgængeligt sted

Sag 136/2019
Dom afsagt den 22. januar 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

T var fundet skyldig i at have forsøgt at besidde 7 pistoler, en riffel, to maskinpistoler og en revolver og en betydelig mængde ammunition samt yderligere magasiner til våbnene (forhold 1). Han var endvidere fundet skyldig i at have været i besiddelse af en revolver på offentligt tilgængeligt sted (forhold 2). Våbnene i forhold 1 havde befundet sig i et kælderrum og var blevet fjernet af politiet, som havde opsat videoovervågning af kælderrummet. T indfandt sig i kælderrummet for at anbringe en revolver (forhold 2), som han havde fået udleveret af en person, hvis identitet han ikke ville oplyse, og det fremgik af videoovervågningen, at han meget målrettet undersøgte de tasker og poser, som våbnene havde været i.

Højesteret udtalte, at be­sid­del­ses­be­gre­bet i straffelovens § 192 a må forstås bredt, og at det beror på en konkret vurdering af den enkelte sags omstændigheder, herunder af den pågældendes til­knyt­ning til og mulighed for at råde over skydevåbnet, om der foreligger besiddelse. Under de foreliggende omstændigheder fandt Højesteret, at det var med rette, at T var dømt for at have forsøgt at besidde våbnene i kælderrummet.

Højesteret fandt, at straffen skulle fastsættes til fængsel i 8 år. Højesteret lagde vægt på, at de to forhold måtte bedømmes samlet, hvor det indgik som skærpende omstændighed, at revolveren var besiddet på offentligt tilgængeligt sted. Der måtte i formildende retning lægges vægt på, at T havde en underordnet rolle, og at der for så vidt angår våbnene i kælderrummet alene var tale om (forsøg på) en kortvarig besiddelse på ikke offentligt tilgængeligt sted. Besiddelsen havde baggrund i en verserende bandekonflikt, og straffen skulle derfor fastsættes efter straffelovens § 81 a, hvorefter straffen kan forhøjes med indtil det dobbelte.

Landsretten havde fastsat straffen til 10 års fængsel.

Læs hele dommen i 136/2019 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 136/2019 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 136/2019 (pdf)