Gå til sidens indhold

Højesteret

16 okt 2020

Højesteret

Konneks modregning tilladt

Konneks modregning ved rekonstruktion tilladt på tværs af fristdagen, da kravene udsprang direkte af samme kontrakt og var nært forbundne

Sag BS-1590/2020-HJR
Dom afsagt den 16. oktober 2020

BFT Logistik A/S under konkurs
mod
Salling Group A/S

BFT Logistik blev begæret konkurs den 8. marts 2018 (fristdagen). Rekonstruktion blev indledt den 3. april 2018, men sluttede uden resultat. Konkursdekret blev afsagt den 1. maj 2018.

Efter konkursen ønskede Salling Group at modregne sit krav om erstatning for skader og bortkomst af hovedsageligt opmagasinerede varer i konkursboets krav på vederlag for transport og opbevaring af varer i rekonstruktionsperioden. Salling Groups erstatningskrav var stiftet og faktureret før fristdagen.

Højesteret fandt, at der ikke var holdepunkter i konkurslovens forarbejder for, at der bør gælde en snævrere adgang til modregning med konnekse krav under rekonstruktion end i konkurs. Dansk rets almindelige regler om konneks modregning, som efter konkurslovens forarbejder gælder ved siden af konkurslovens modregningsbestemmelser, fandt derfor anvendelse. Idet kravene udsprang direkte af samme kontrakt og var nært forbundne, tiltrådte Højesteret, at Salling Group kunne modregne sit erstatningskrav i konkursboets betalingskrav.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag BS-1590/2020-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-1590/2020-HJR (pdf)