Gå til sidens indhold

Højesteret

17 nov 2020

Højesteret

Fængsel i 14 år bl.a. for forsøg på manddrab begået under bandekonflikt

14 års fængsel for at have forsøgt at dræbe en person med seks skud under en bandekonflikt

Sag 52/2020
Dom afsagt den 17. november 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

T var fundet skyldig i at have været i besiddelse af en pistol isat ammunition, som han sammen med en medgerningsmand havde brugt til at forsøge at dræbe F. T og medgerningsmanden tiltvang sig adgang til F’s lejlighed, hvor de skød ham seks gange i ben, arme og mave, hvilket bragte hans liv i overhængende fare. Episoden havde baggrund i en bandekonflikt, men det var ikke bevist, at der tidligere havde været anvendt skydevåben under konflikten.

For Højesteret angik sagen strafudmålingen, herunder navnlig om lovovertrædelserne kunne henføres under straffelovens § 81 a, hvorefter straffen kan forhøjes med indtil det dobbelte.

Højesteret udtalte, at efter den seneste ændring af straffelovens § 81 a er den første skudepisode, der har baggrund i en bandekonflikt, omfattet af bestemmelsen. Straffen skulle derfor fastsættes efter denne bestemmelse.

Højesteret fandt, at der ved fastsættelsen af straffen derudover skulle lægges vægt på, at T både var fundet skyldig i besiddelse af skydevåben og forsøg på manddrab, ligesom T også tidligere var straffet for besiddelse af skydevåben.

Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at straffen skulle fastsættes til fængsel i 14 år.

Landsretten havde fastsat straffen til fængsel i 8 år.

Læs hele dommen i sag 52/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 52/2020 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 52/2020 (pdf)