Gå til sidens indhold

Højesteret

07 okt 2021

Højesteret

Sagsomkostninger i sag, der blev taget ud af småsagsprocessen

Sagsøger burde som den vindende part tilkendes et beløb til dækning af hans udgifter til partsrepræsentation i sag, der blev taget ud af småsagsprocessen

Sag BS-7513/2020-HJR
Kendelse afsagt den 4. november 2020

A
mod
B under konkurs

Sagen angik fastsættelse af sagsomkostninger i en byretssag, der blev behandlet i småsagsprocessen efter retsplejelovens kapitel 39, men efterfølgende blev taget ud af småsagsprocessen. A var repræsenteret af Prievaizdas IVS i den periode, hvor sagen blev behandlet i småsagsprocessen, jf. retsplejelovens § 260, stk. 5.

Kort tid efter, at sagen var taget ud af småsagsprocessen, blev der afsagt udeblivelsesdom, da sagsøgte var taget under konkursbehandling, og konkursboet ikke ønskede at indtræde i sagen. Byretten tilkendte A sagsomkostninger til dækning af retsafgift med 1.760 kr., men ikke et beløb til dækning af udgifter til partsrepræsentation. Landsretten stadfæstede byrettens omkostningsafgørelse.

Højesteret fandt, at A i den foreliggende sag som den vindende part burde tilkendes yderligere sagsomkostninger, således at der udover beløbet på 1.760 kr. til dækning af retsafgift fastsattes et beløb svarende til inkassosalær af det oprindelige påstandsbeløb på 50.000 kr. til dækning af hans udgifter til partsrepræsentation for byretten. Beløbet fastsattes til 3.475 kr.

Herefter ændrede Højesteret landsrettens kendelse, således at A tilkendtes i alt 5.235 kr. i sagsomkostninger for byretten.

Læs hele kendelsen i sag BS-7513/2020-HJR (pdf)