Gå til sidens indhold

Højesteret

09 dec 2020

Højesteret

Anbringelse på psykiatrisk hospital uden længstetid for vold og grov vold

T, der var fundet skyldig i vold og grov vold, blev idømt anbringelse på psykiatrisk hospital uden længstetid

Sag 63/2020
Dom afsagt den 9. december 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

T blev ved Retten på Færøernes dom fundet skyldig i at have udsat en kvindelig psykiatrisk plejer for vold og grov vold, bl.a. ved at have taget kvælertag på hende og trampet hende i hovedet.

Retslægerådet havde udtalt, at T var sindssyg og personfarlig på uforudsigelig og vilkårlig vis, og anbefalede dom til anbringelse i psykiatrisk afdeling.

Efter karakteren af og omstændighederne ved den udøvede vold, oplysningerne om T’s psykiske sygdom og risikoen for, at han på ny ville begå alvorlig personfarlig kriminalitet, tiltrådte Højesteret, at det var nødvendigt, at han blev dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling. Højesteret tiltrådte også, at der var tale om en alvorlig voldsforbrydelse, og at der ikke var grundlag for at fravige udgangspunktet om ikke at fastsætte en længstetid for foranstaltningen.

Retten på Færøerne var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 63/2020 (pdf)

Læs underinstansens afgørelse i sag 63/2020 (pdf)