Gå til sidens indhold

Højesteret

16 dec 2020

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom om offentliggørelse af afgørelse i konkurrencesag kunne ikke ankes til Højesteret

Sag BS-20874/2020-HJR
Kendelse afsagt den 15. december 2020

Nets A/S
mod
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Sagen angår en prøvelse af Konkurrenceankenævnets kendelse af 21. marts 2019 om, hvilke oplysninger i Konkurrencerådets afgørelse af 29. august 2018 der skal offentliggøres. Offentliggørelse af de omtvistede oplysninger afhænger af, om der er tale om drifts- og forretningshemmeligheder, og om det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller den virksomhed, oplysningen angår, at oplysningen ikke offentliggøres.

Spørgsmålet for Højesteret var, om Sø- og Handelsrettens dom kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.

Læs hele kendelsen i sag BS-20874/2020-HJR (pdf)